נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

6.9 מקורות

[36] De Smet A., Gagnon C. and Mygatt E. (2021) "Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready company, McKinsey & Company.

[37] Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic perspective. International electronic journal of elementary education10(1), 11-26.

[38] Hargreaves, A., & Fink, D. (2004). The seven principles of sustainable leadership. Educational leadership61(7), 8-13.

[39] Hines, A., & Bishop, P. J. (Eds.). (2006). Thinking about the future: Guidelines for strategic foresight. Washington, DC: Social Technologies.

[40]  Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school leaders and teachers.

[41] בניה י. ו ברק-מדינה ע. (2012) יצירת חזון בית ספרי ומימושו", אבני ראשה. https://avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/createvision.aspx

[42]Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic perspective. International electronic journal of elementary education10(1), 11-26.

[43] Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic perspective. International electronic journal of elementary education10(1), 11-26.