נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

7.1 דגשים
  • בעלי העניין של ארגון החינוך הם המנוע המרכזי של הצמיחה ויכולת ההסתגלות הארגונית. כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בהם עליהם להיות אוטונומיים ופעלנים
  • דפוסי הפעולה של בעלי העניין בארגון חינוך מורכב מסתגל הם: התארגנות עצמית לשיתוף פעולה, מענה לרעיונות ואתגרים מושכים, עבודה ע"פ כללים מעטים ופשוטים, התנסויות קוטנות מהירות ורפלקציה, תהליכי משוב ותהליך התהוות של דפוסי פעולה ההופכים ממקומיים לארגוניים