נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

7.2 חשיבותם של בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים

בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים מהווים את מנוע השינוי המרכזי של ארגון חינוך מורכב מסתגל בהתמודדותו עם מציאות המשתנה וביכולתו לפתח תפקוד אנטי שביר. בעלי העניין הם הגורמים הנמצאים במגע מתמיד עם המציאות הפנימית והחיצונית של הארגון והראשונים לחוש את השינויים בה. כאשר מאפשרים להם להיות אוטונומיים ומפתחים את יכולת הפעלנות שלהם, הם מסוגלים לזהות את השינויים ולהגיב אליהם באופן מהיר ואפקטיבי.

מערכת חינוך מורכבת מסתגלת תאפשר אוטונומיה וגמישות תפעולית לבעלי עניין בכל רובדי המערכת, החל מגופי מטה, מחוזות, רשויות מקומיות ועד למוסדות החינוך. בעלי העניין יוכלו לפעול במגוון דרכים ייחודיות להשגת יעדי המצפן הארגוני, שהגדירה הנהלת הארגון ובכך לצמצם את הסיכוי לכשל ארגוני, הנובע מהתבססות על דרך פעולה אחת אחידה. בנוסף, יוכלו מגוון בעלי העניין הפעלנים להגיב באופן עצמאי ומהיר להזדמנויות והאתגרים של המציאות המשתנה ובכך יתרמו להגברת הזמישות הארגונית ולהעמקת החיבור למציאות שיגביר את מוכנות המערכת להתמודדות עם שינויים. האוטונומיה תאפשר לכלל בעלי העניין להתארגן באופן עצמאי לשיתופי פעולה וידע כדי לקדם חדשנות ויזמות, פדגוגיות וארגוניות[44], ללמוד באמצעות התנסויות במציאות עמומה ולייצר דפוסי פעולה מקומיים שיתהוו בתהליך מלמטה למעלה ויאומצו על ידי הארגון כדפוסים ארגוניים. מצב בו כלל בעלי העניין במערכת החינוך יעסקו בחדשנות ובפיתוח פדגוגי יגביר את קיבולת הפיתוח הפדגוגי והארגוני של מערכת החינוך ויאפשר מיצוי התבונה הקולקטיבית של כלל בעלי העניין, לעומת המצב הנוכחי בו המטה מפתח והשטח מיישם. מתן אפשרות לבעלי העניין לעסוק בחדשנות ובפיתוח פדגוגי ולהתמודד באופן עצמאי עם אתגרי והזדמנויות המציאות המשתנה צפוי להגביר את שביעות רצונם המקצועית והאישית.