נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

7.4 מקורות

[44] Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic perspective. International electronic journal of elementary education10(1), 11-26.

[45]Smith, P. A., & Palmberg, K. (2009). Complex adaptive systems as metaphors for organizational management. The Learning Organization.