נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.1 דגשים
  • אקו-סיסטם ארגוני הוא מעטפת ארגונית המסייעת לבעלי העניין האוטונומיים והפעלנים בכל רמות הארגון להשיג את יעדי המצפן הארגוני
  • רכיבים באקו-סיסטם של ארגוני חינוך מסופקים באופן אינטגרטיבי על ידי רמות שונות במערכת החינוך כגון מטה, מחוז, רשות מקומית ובית ספר
  • האקו-סיסטם של ארגוני חינוך כולל רכיבים כגון: מדיניות, תוכנית לימודים, מבנה ארגוני, הון אנושי, שירותים, תרבות ארגונית, תשתיות ומשאבים
  • תפקידי ההנהלה בארגון חינוך מורכב מסתגל הם יצירת סביבה המטפחת את פעילות בעלי העניין, קידום יצירתיות וחדשנות, ניהול המתח הארגוני במצב של סף הכאוס, ויצירת סביבה מוגנת משחיקה ולחצים