נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.2 הצורך באקו-סיסטם ארגוני תומך ומאפשר

היכולת של בעלי העניין, בארגון חינוך מורכב מסתגל, להשיג את יעדי המצפן הארגוני, מושפעת מקיום אקו-סיסטם ארגוני התומך ומאפשר את פעולתם. אקו-סיסטם הוא מעטפת ארגונית רב ממדית, הכוללת היבטים שונים התומכים ומאפשרים את פעולתם האפקטיבית של בעלי העניין כגון: מדיניות, חיבוריות, תוכניות לימודים, מבנה ארגוני הון אנושי, שירותים לבעלי העניין, תרבות ארגונית, תשתיות פיזיות וטכנולוגיות ומשאבים (איור 19).

איור 19 –  מרכיבי האקו-סיסטם הארגוני

בארגוני חינוך, המהווים חלק ממערכת החינוך, קיימות רמות שונות של אקו-סיסטם החל מרמת האקו-סיסטם של מטה מערכת החינוך, דרך רמות האקו-סיסטם המחוזי, הרשתי והרשותי וכלה ברמת האקו-סיסטם של מוסד החינוך (איור 20). כל רמה משרתת את הרמות הכלולות בה ומתבססת על הרמות בהן היא כלולה. כך למשל, האקו-סיסטם העומד לרשות בית הספר הוא שילוב של מרכיבי אקו-סיסטם חיצוני, אותו מספקים מערכת החינוך, המחוז, הרשות המקומית ורשת מוסדות חינוך (במידה ובית הספר שייך לרשת כגון אורט) ואקו-סיסטם פנימי המסופק על ידי בית הספר עצמו. ההתבססות של האקו-סיסטם בכל רמה על מרכיבים מהרמות שמעליה מחייבת עקביות וסנכרון בין רמות האקו-סיסטם השונות כדי למנוע סתירות ולאפשר תפקוד משולב אפקטיבי ויעיל של ארגוני החינוך ברמות השונות.

 

איור 20 –  רמות אקו-סיסטם בארגוני חינוך

הקמת ועדכון האקו-סיסטם, בכל רמה, הוא בראש ובראשונה תפקידה של הנהלת ארגון החינוך באותה הרמה. מאפייני האקו-סיסטם נגזרים מהמצפן הארגוני ומהשינויים בו, מאתגרי והזדמנויות המציאות המשתנה ומהצרכים המשתנים של בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של ארגון החינוך. בסעיפים הבאים יפורטו תכני הרכיבים השונים המרכיבים את האקו-סיסטם של ארגון חינוך מורכב מסתגל בכלל ובית ספר מורכב מסתגל בפרט.