נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.11 רכיב השירותים

תמהיל שירותים בארגון חינוך מורכב מסתגל 

ארגון חינוך מורכב מסתגל עושה שימוש בתמהיל שירותים שחלקם מסופקים על ידי הארגון עצמו וחלקם מסופקים על ידי הארגונים אליהם הוא משתייך. כך למשל, בית ספר יכול לצרוך שירותי תוכנית לימודים, תורת מו"פ ואסדרה דינמית מגופי מטה, שירותי הדרכה וליווי מהמחוז ושירותי סביבות למידה יישוביות מהרשות המקומית. שירותים המסופקים על ידי ארגוני חינוך במערכת החינוך יכולים לכלול:

 • שירותי מידע וידע ארגוניים
 • שירותי תמונת מצב עדכנית של מגמות במציאות המשתנה
 • שירות מאגרי דוגמאות ליוזמות חינוכיות ופרקטיקות למידה, הוראה והערכה
 • שירותי הדרכה המסופקים על מערך הפסגות וגורמי הדרכה במערכת החינוך
 • שירותי ליווי והטמעת יוזמות
 • שירותי אסדרה דינמית של רגולציה תומכת יוזמות
 • שירותי מתודולוגיות בתחום המו"פ, החדשנות, חשיבת עתיד, חיישנות ועוד
 • שירותים טכנולוגיים
 • שירותים התומכים בשלומות של צוותי ההוראה

 

שירותים פנים בית ספריים 

 בית הספר המורכב מסתגל יספק לבעלי העניין שלו שירותים המסייעים להם בפעילותם הפעלנית והיזמית ותומכים בתהליכי למידה ושיפור ארגוניים כגון[67]:

 • שירות הערכת תפישת הפעולה הבית ספרית ועדכונה בהתאם לצורך
 • שירות ניהול תוכנית פיתוח בית ספרית המבוססת על נתונים ועדכונה באופן קבוע
 • שירות דוגמאות של פרקטיקות למידה, הוראה, הערכה וארגון בית ספריות
 • שירות תמיכה במו"פ בית ספרי פדגוגי וארגוני עבור בעלי העניין בבית הספר
 • שירותי קהילות ידע ועשייה ורשתות חברתיות בית ספריות
 • שירות הערכת התקדמות ורמת ההשפעה של יוזמות פדגוגיות וארגוניות
 • שירות פיתוח מקצועי של סגל ההוראה לעבודת צוות שיתופית ולהערכה צוותית עצמית
 • שירות הערכת הפיתוח המקצועי של צוות ההוראה