נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.13 מקורות

[46]Systems Innovation (2021). Education Systems Innovation Toolkit. https://www.systemsinnovation.io/post/education-systems-innovation-toolkit

[47] Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic perspective. International electronic journal of elementary education10(1), 11-26.

[48] Grobman, G. M. (2005). "Complexity theory: A new way to look at organizational change". Public Administration Quarterly, vol. 29, pp. 350- 382

 [49]טליאס מ. (2010). "שותפויות בין ארגוניות: מרחב לעבודת היועץ". אנליזה ארגונית, גיליון מס' 15 , עמ' 44-34 . מכון 'צפנת'.

[50] Hargreaves, A., & Fink, D. (2004). The seven principles of sustainable leadership. Educational leadership61(7), 8-13.

[51] בן יוסף ש. (2005). "הנהגת שינוי בסביבות מורכבות". משאבי אנוש, גיליון מספר 211 , עמ' 39-36 .

[52] Burnes, B. (2005). "Complexity theories and organizational change". International Journal of Management Reviews, 5vol. 7 (2), pp. 73-90; Amagoh, F. (2008). "Perspectives on organizational change: Systems and complexity theories".The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal , vol. 13 (3), article 3

[53] גרץ-שמואלי ח., שור-שמואלי י., פורת ל., ווסרמן ל. (2016). "תרבות מסוג " Complexity friendly סטטוס, גיליון 249 , 2016 , עמ'.25-22

[54] Hargreaves, A., & Fink, D. (2004). The seven principles of sustainable leadership. Educational leadership61(7), 8-13.

[55] שארמה רובין (2002) חוכמת המנהיגות, הוצאת כתר

[56] De Smet A., Gagnon C. and Mygatt E. (2021) "Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready company, McKinsey & Company.

[57]  Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organisation: A guide for policy makers, school leaders and teachers.

[58] Banathy, B. H., & Jenlink, P. M. (2013). Systems inquiry and its application in education. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 49-69). Routledge.

[59]  O’Shea, Peter. (2007). A systems view of learning in education. International Journal of Educational Development. 27. 637-646. 10.1016/j.ijedudev.2006.06.016.

[60] Responsive School Systems, OECD, 2018. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/responsive-school-systems_9789264306707-en

[61] De Smet A., Gagnon C. and Mygatt E. (2021) "Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready company, McKinsey & Company.

[62] Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school leaders and teachers.

[63] De Smet A., Gagnon C. and Mygatt E. (2021) "Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready company, McKinsey & Company.

[64] De Smet A., Gagnon C. and Mygatt E. (2021) "Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready company, McKinsey & Company.

[65] Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school leaders and teachers.

[66] Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school leaders and teachers.

[67] Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school leaders and teachers.