נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.6 רכיב תוכניות הלימודים

תוכנית לימודים בארגון חינוך מורכב מסתגל 

תוכנית הלימודים בארגון חינוך מורכב מסתגל צריכה להיות מותאמת למצפן הארגוני שנקבע על ידי הנהלת הארגון בהיבטים של מטרות הלמידה, תכני הלימודים (ידע, מיומנויות, גישות וערכים, כשירויות) ועקרונות הפעולה המתייחסים לדרכי הלמידה, ההוראה וההערכה. חשוב מאד שמדיניות ההערכה תותאם גם היא למצפן הארגוני שנקבע כדי לשקף ולהביא לידי ביטוי את היעדים המוצהרים של ארגון החינוך.

העדכון המתמיד של המצפן הארגוני, לאור האתגרים וההזדמנויות הנגזרים מהמציאות המשתנה, מחייב דינמיות וגמישות בתוכניות הלימודים. יש לעדכן את תוכניות הלימודים בתדירות גבוהה ביותר כדי להתאימן לאתגרי והזדמנויות המציאות המשתנה. בנוסף, על תוכניות הלימודים להיות גמישות ומותאמות למרכי בעלי העניין השונים, כולל תוכניות לימודים המותאמות אישיות לתלמיד.

תוכנית לימודים בבית ספר מורכב מסתגל 

בית ספר מורכב מסתגל הוא ארגון פעלן גם בתחום הפדגוגי. בית הספר יוזם ומבצע פיתוח פדגוגי עצמאי של יוזמות חינוכיות, יחידות הוראה, מערכי שיעור ותוכניות לימודים אישיות, המותאמים להקשר המקומי ולקידום יעדי המצפן הבית ספרי. האקו-סיסטם הבית ספרי צריך לתמוך בבעלי העניין העוסקים בפיתוח הפדגוגי בבית הספר על ידי מתן תוכניות לימודים ויחידות הוראה פתוחות וגמישות לשינויים והתאמות, ואספקת משאבים, זמן, כלים, הדרכה וליווי שיאפשרו את הפיתוח הפדגוגי העצמאי של בית הספר.