נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.7 רכיב המבנה הארגוני

דגשים למבנה ארגוני של ארגון חינוך מורכב מסתגל 

ארגון חינוך מורכב מסתגל שם דגש על השטחת המבנה הארגוני, כלומר צמצום רמות ההיררכיה בארגון בדגש על רמות הביניים. הוא מעודד פעילות של "מיקרו-ארגונים" עצמאיים - צוותים קטנים וגמישים הנוצרים בהתארגנות עצמית על ידי בחירה הדדית - המשתפים פעולה ברשתות של פלטפורמות ואנשים כדי להשיג את מטרות הארגון. צוותים אלה מייצגים מגוון רחב של כישורים ותחומי ניסיון, ויכולים לפעול באופן מהיר עקב גמישותם. הם יוצרים, מתפרקים, מעצבים ומתנסים, לומדים לקחים, עושים ומתקנים טעויות ומנסים גישות חדשות[63].

בנוסף, ארגון חינוך מורכב מסתגל יכלול מנגנוניים ארגוניים לקידום תבניות התנהלות ארגוניות מבוזרות, אופקיות וגמישות, הנתמכות על ידי טכנולוגיות מידע. המבנה הארגוני מגוון פונקציות הכלולות באקו-סיסטם ומקדמות את דפוסי הפעולה. פונקציות למיקוד ותיאום הפעילות של הארגון כגון פונקציות מטה ותכנון ופונקציות לקידום שיתופי פעולה; פונקציות להתמודדות עם הדינאמיקה והמורכבות של המציאות החיצונית כגון פונקציות מו"פ, חשיבת עתיד, חיישנות ותקשורת; ופונקציות האחראיות על יצירת ועדכון מרכיבי האקו-סיסטם הארגוני כגון פונקציות תקשוב, הדרכה, אסדרה, תקציב ועוד.