נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.8 רכיב ההון האנושי

 

פיתוח ההון האנושי ארגון חינוך מורכב מסתגל 

ארגון חינוך מורכב מסתגל מתבסס על ההון האנושי שלו, בכל הרמות, כמנוע השינוי הארגוני ולכן  ההון האנושי הוא המשאב החשוב ביותר יותר עבורו. על הארגון לעודד ולטפח למידה מתמשכת לאורך החיים בקרב עובדיו כדי לפתח אצלם יכולת להסתגל ולהמציא את עצמם מחדש כל העת. הארגון המורכב מסתגל הוא ארגון לומד המפתח בקרב עובדיו הלך רוח של צמיחה, סקרנות ופתיחות לניסויים ולכישלון לצמיחה ושיפור אישי מואץ. כדי לעשות כן הוא יפתח עבור עובדיו מסעות למידה, המכילים תכנים ארגוניים ותכנים אישיים, והמתקיימים בסביבות למידה והתנסות פיזיות ווירטואליות.

פיתוח ההון האנושי בארגון חינוך מורכב מסתגל  יתמקד בפיתוח היכולת של בעלי העניין השונים לפעול באופן אוטונומי ופעלני להשגת יעדי המצפן הארגוני תוך הסתייעות ברכיבי האקו-סיסטם הארגוני. כנגזרת ממטרה זו, על מאמצי פיתוח ההון האנושי להתמקד בהכרת והטמעת המצפן הארגוני בקרב בעלי העניין, ובפיתוח יכולות וכשירויות המאפשרות להם לפעול באופן פעלני, יצירתי, חדשני ושיתופי כדי לפתח מגוון דרכים ארגוניות ופדגוגיות להשגת יעדי המצפן הארגוני. מטרה נוספת של פיתוח ההון האנושי היא ללמד את בעלי העניין כיצד להסתייע ברכיבי האקו-סיסטם הארגוני כדי לקדם את פעילותם זו.

על ארגון חינוך מורכב מסתגל לאפשר לעובדים בו להביא לידי ביטוי באופן מיטבי את כישוריהם ושאיפותיהם באופן המשרת את השגת יעדי הארגון. כדי להשיג יעד זה יכול ארגון החינוך לייצר מערכת אקולוגית ארגונית, מבוססת פלטפורמות טכנולוגיות, המאפשרת התאמה ושיבוץ של עובדים בעלי כישורים ושאיפות למשימות ארגוניות.

בנוסף, ארגון חינוך מורכב מסתגל מושפע רבות מתפקידי מפתח ובעלי כישרונות מובילים (טאלנטים). בהקשר זה על הארגון להתמקד בשלוש שאלות ליבה: לאילו סוגי טאלנטים אנחנו זקוקים? כיצד נוכל לגייס ולשמר אותם ? וכיצד נוכל לנהל אותם באופן האפקטיבי ביותר? על מנהיגי הארגון להכיר ולהגדיר את תפקידי המפתח, לשבץ בהם טאלנטים ראויים מתוך הארגון ומחוצה ולוודא שאינם מבזבזים טאלנטים בתפקידים שאינם יכולים לספק ערך רב לארגון. בנוסף, עליהם להשקיע ביצירת חווית עבודה אטרקטיבית שתשמר ותעצים את הטאלנטים בארגון[64].

 

פיתוח ההון האנושי בבית ספר מורכב מסתגל 

בבית ספר מורכב מסתגל, המושתת על התארגנויות של בעלי עניין פעלנים כמנוע שינוי, ההשקעה בטיפוח ההון האנושי היא חיונית ואף קריטית. על בעלי העניין של בית הספר להכיר, להבין וליישם את תפישת בית הספר כארגון מורכב מסתגל, ולכן, נדרשת תמיכה בפיתוח מקצועי לכלל סגל ההוראה ובעלי עניין נוספים בהיבטים הבאים[65]:

  • הפיתוח המקצועי עוסק בלמידה של התלמידים.
  • הפיתוח המקצועי עוסק ברכישת היכולת לפעול בסביבת בית ספר מורכב מסתגל
  • הפיתוח המקצועי מתמקד בפיתוח מיומנויות להתנהלות פעלנית במציאות משתנה כגון: יצירתיות, חדשנות, חשיבת עתיד, חוסן וכד.
  • הפיתוח המקצועי משלב למידה תוך כדי עבודה ולמידה חיצונית של התמחויות
  • חברי סגל ההוראה שותפים בהגדרת מטרות וסדרי העדיפויות של הפיתוח המקצועי
  • תרבות בית הספר מקדמת ותומכת בפיתוח המקצועי
  • כל סגל ההוראה עוסק בפיתוח מקצועי באופן מתמיד
  • אנשי סגל הוראה חדשים זוכה לתמיכה בהדרכה וחונכות
  • הפיתוח המקצועי מבוסס על הערכה ומשוב
  • זמן ומשאבים ייחודיים מוקצים לתמיכה בפיתוח המקצועי