נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.9 רכיב התשתיות הפיזיות והטכנולוגיות

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות מאפשרות ותומכות ביכולת ההסתגלות של הארגון למציאות המשתנה ובהשגת יעדי המצפן הארגוני. תשתיות אלו צריכות לתמוך בבניית והנגשת המצפן הארגוני, בדפוסי פעולה של בעלי העניין של ארגון החינוך ובתפקוד התקין של מרכיבי האקו-סיסטם הארגוני.

כך למשל, תשתיות טכנולוגיות נדרשות לתמוך בתהליכים הקשורים לבניית המצפן הארגוני, כגון  תהליכי חשיבת עתיד וסריקת אופקים, ובתהליכי הנגשת המצפן הארגוני לכלל עובדי הארגון. תמיכה טכנולוגיות בדפוסי פעולה של בעלי העניין בארגון יכולה לכלול פלטפורמות המאפשרות התארגנות עצמית לשיתופי פעולה, פלטפורמות שוק פנים ארגוני המאפשרות חיבור בין בעלי ואתגרים ארגוניים, מערכת חיישנות שטח לתמיכה בתהליכי זיהוי דפוסים מקומיים והפיכתם לדפוסים ארגוניים כוללים, סביבות טכנולוגיות להתנסות וניסוי, ועוד. ברמת תמיכה במרכיבי האקו-סיסטם הארגוני נדרשת תמיכה טכנולוגית בקביעת מדיניות וקבלת החלטות מבוססות נתונים, פלטפורמות לניהול מרכיבי ההון האנושי, תהליכי ניהול והפצת ידע, תקשורת עם כל בעלי העניין ועוד.