נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.10 רכיב התרבות הארגונית

תרבות של ארגון חינוך מורכב מסתגל 

תרבות ארגונית של ארגון חינוך מורכב מסתגל שמה דגש על הפחתת הרגולציה בארגון והתבססות על מספר מועט של כללים פשוטים לניהול הארגון. תרבות זו מעודדת את התפישה שבעלי עניין אוטונומיים ויזמיים הם מנוע השינוי של ארגון החינוך ולכן יש לעודדם ולטפח בקרבם את היכולת לייצר חדשנות, יזמות, חשיבת עתיד וזמישות ארגונית. בתרבות זו ניתנת לגיטימציה ואוטונומיה ליישום המצפן הארגוני על ידי בעלי העניין במגוון דרכים ייחודיות, תוך יצירת שיתופי פעולה בין בעלי העניין באופן עצמאי. הארגון עובר מתרבות של פיקוח על בעלי העניין לתרבות של טיפוח בעלי העניין ויצירת מאפשרים לפעילותם היזמית כאשר המנהלים משמשים כמנטורים, מאמנים ויועצים. התרבות הארגונית שמה דגש על הימצאות הארגון במצב של מתח מתמיד בין סדר לאי סדר (סף הכאוס) המייצר אצל בעלי העניין תמריץ לחדשנות ויזמות מתמדת ובמקביל מגלה פתיחות וסבלנות להתנסויות מגוונות, גם אם הן כרוכות בכישלונות מדי פעם.

תרבות ארגונית של בית ספר מורכב מסתגל 

תרבות בית ספר כארגון מורכב מסתגל באה לידי ביטוי בהיבטים הבאים[66]:

  • מעודדת את בעלי העניין לפנות זה לזה להתייעצות
  • תומכת ומעודדת התארגנות עצמית של בעלי העניין ליזמות שיתופית
  • אמון וכבוד הדדי הם ערכי ליבה
  • מעודדת את בעלי העניין להתנסות תוך כדי נטילת סיכונים מחושבים
  • מעודדת חקר התומך בלמידה, התנסות, שינוי וחדשנות
  • שמה דגש על פתיחות המאפשרת לעשות דברים באופן שונה
  • בעיות וטעויות נתפסות כהזדמנויות ללמידה