נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

9.1 דגשים
  • מהלך יישום התפישה בארגון חינוך יכול להתבצע במהלך רב שנתי הדרגתי וספירלי המתאים לארגון מבחינת קצב ומיקוד ההתקדמות
  • מודל הבשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל הוא כלי לאבחון עצמי של רמת היישום הנוכחית של התפישה ובארגון החינוך ולבחירת צעדי התקדמות הדרגתיים ליישומה.
  • תבנית יוזמה לעיצוב ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא כלי לתכנן את צעדי ההתקדמות שנבחרו כפרויקט ליישם את תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל
  • דוגמאות ליישום מרכיבי תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל קיימות כבר בארגוני ומוסדות חינוך במערכת החינוך.