נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

9.2 יישום הדרגתי של תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל

יישום תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל בארגוני חינוך הוא מהלך אסטרטגי, רחב היקף וארוך טווח,  שבו שותפים כלל בעלי העניין בארגון החינוך. על ארגון החינוך להגדיר תוכנית עבודה רב שנתית להשלמת יישום התפישה מבחינת התכולה והיקף היישום בארגון. התוכנית הרב שנתית תפותח באופן ספיראלי במחזורים של תוכניות שנתיות שבכל אחת מהן תפותח ותוטמע גרסה מצטברת של התפישה, הכוללת מרכיבים של חקר המציאות המשתנה, המצפן הארגוני, בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים, והאקו-סיסטם הארגוני (איור 22). במהלך ביצוע התוכנית הרב שנתית יושקעו משאבים ביצירת מודעות, עמדה חיובית ומוכנות ליישום של הגורמים בארגון החינוך.

 

 

איור 22– מהלך יישום מדורג וספיראלי