נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

9.3 מודל בשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל

ארגון חינוך המעוניין ליישם את תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל יכול להיעזר במודל הבשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל. מודל הבשלות הוא כלי היכול לסייע לארגון החינוך בשני היבטים:

  • אבחון רמת היישום הנוכחית של התפישה בארגון החינוך
  • תכנון קצב ומיקוד ההתקדמות של ארגון החינוך ביישום התפישה

 

מודל הבשלות מתייחס לכל ארבעת המרכיבים המרכזיים של תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל: מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה, מרכיב המצפן הארגוני, מרכיב בעלי עניין פעלנים ואוטונומיים ומרכיב האקו-סיסטם הארגוני. עבור כל אחד מהמרכיבים מוצגות פעולות, שלאורן ניתן לבחון את רמת בשלות הארגון ביישומם. כל פעולה יכולה להימצא באחת משלוש רמות בשלות בארגון החינוך:

  1. לא מיושם – הפעולה לא מיושמת כמעט או כלל לא
  2. מיושם חלקית – הפעולה מיושמת חלקית מבחינת התכנים, ההיקף או לאורך זמן.
  3. מיושם בשלמות – הפעולה מיושמת בשלמות בהיבטי התוכן, היקף היישום ולאורך זמן.

 

על ארגון החינוך, המבצע הערכה עצמית לפי מודל הבשלות, לדרג עבור כל מרכיב את רמת הבשלות של הפעולות באותו המרכיב. בנוסף הוא יכול לרשום, בשורת ההסברים וההנמקות לדרוג של המרכיב, הערות והסברים מילוליים לדרוג של הפעולות.

צוות ארגוני משולב של מגוון בעלי עניין בארגון יכול להעריך את מידת היישום של הפעולות בכל אחד מארבעת מרכיבי ארגון החינוך המורכב מסתגל כדי לייצר פרופיל רמת בשלות בארגון. מומלץ שאת פעילות האבחון העצמי יבצע צוות הטרוגני של ארגון החינוך עצמו שיגדיר ויפרט באופן שיתופי את הדרוגים ואת ההסברים וההנמקות עבורם. על בסיס האבחון העצמי יכול הצוות הארגוני להחליט באילו מרכיבים ופעולות הוא ירצה להתקדם שלב בצעד הראשון. תמהיל המרכיבים והפעולות, שנבחרו עבור צעד ההתקדמות, יכול להוות בסיס לתכנון יוזמה לקידום מרכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל בארגון.