נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

1.0 הבהקים
• מערכות חינוך מתמודדות עם מציאות מורכבת ומשתנה בה מתרחשות באופן מתמיד מגמות שינוי המייצרות אתגרים והזדמנויות לחינוך.

• פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע) היא תפישה ותהליך פדגוגיים לעיצוב עתיד רצוי רלוונטי המספק מענה לאתגרים וההזדמנויות אותן מייצרת המציאות המורכבת והמשתנה

• תפישת פדגוגיה מוטת עתיד מתפתחת ומשתפרת במהלך השנים באמצעות פרסום מהדורות חדשות כאשר המהדורה הנוכחית היא מהדורה 4.0

• במהדורה 4.0 עודכן המודל הגרפי של פדגוגיה מוטת עתיד, שולבו באופן מדויק תכני הלימוד של המדיניות הפדגוגית הלאומית, הורחבו והועמקו מרכיבים שונים במודל כגון מרכיב המציאות המשתנה, מרכיבי השלומות והפעלנות, עקרונות הפרסונליות והתמורתיות והיבטי התשתיות הפיזיות והטכנולוגיות של שדה הפעולה החינוכי, ופותח אתר ייעודי להנגשת המודל.

• תפישת הפדגוגיה מוטת עתיד מיועדת לשרת מגוון רחב של סוגי משתמשים במטה ובשטח העוסקים בעיצוב עתידים חינוכיים רצויים בתחומי אחריותם ועיסוקם.