נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

1.3 אופני השימוש במהדורה

מהדורת פדגוגיה מוטת עתיד 4.0 מספקת מענה למגוון בעלי העניין במערכת החינוך העוסקים ומעורבים בפעילויות המו"פ החינוכי בכל רחבי ורובדי מערכת החינוך. בעלי עניין אלו כוללים את גופי המטה והמחוזות במשרד החינוך, אגפי החינוך ברשויות מקומיות, רשתות חינוך, מוסדות חינוך, מוסדות להכשרת ופיתוח מקצועי של מורים, מבצעים פדגוגיים, ארגוני מגזר עסקי, ארגוני מגזר שלישי, אקדמיה, מפקחים, מנהלים, מורים, תלמידים, הורים קהילות ועוד. מגוון בעלי העניין במערכת החינוך יכולים לעשות שימוש במרכיבים שונים של תפישת פמ"ע 4.0 כדי להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם במגוון דרכים:

  • אימוץ מודל פמ"ע כמצפן ארגוני - בעלי העניין יכולים לאמץ את מודל הפמ"ע כמצפן ארגוני המכוון את התפישות והפעילות הפדגוגית שלהם
  • יישום המלצות לעיצוב מערכת החינוך - גופי מטה ותכנון במשרד החינוך יכולים ליישם את ההמלצות הנגזרות מתפישת הפמ"ע לעיצוב מרכיבים שונים של מערכת החינוך
  • זיהוי מגמות אתגרים והזדמנויות - בעלי העניין של מערכת החינוך יכולים להתעדכן במגמות העתידיות המשפיעות על עולם החינוך, לזהות אתגרים והזדמנויות רלוונטיים הנגזרים מהן, ולכוון את פעילותם בהתאם
  • עיצוב תוכניות לימודים - מתכנני תוכניות לימודים במערכת החינוך יכולים לעשות שימוש בעקרונות הפמ"ע, במיומנויות, גישות וערכים ובעקרונות לעיצוב תוכניות לימודים כדי לבנות תוכניות לימודים ויחידות הוראה תואמות פמ"ע 4.0
  • עיצוב תהליכי חדשנות - גופים המקיימים חממות ומאיצים ליזמים יכולים להתאים את תהליכי החממות והמאיצים שלהם כדי לייצר יוזמות תואמות פמ"ע 4.0 
  • עיצוב יוזמות פדגוגיות תואמות פמ"ע 4.0 - יזמים העוסקים בפיתוח יוזמות פדגוגיות יכולים להשתמש בתבניות לפיתוח יוזמות חינוכיות ופרקטיקות תואמות פמ"ע כדי לייצר יוזמות תואמות פמ"ע משלהם
  • עיצוב יחידות הוראה ומערכי שיעור תואמי פמ"ע 4.0 – מתכננים ומורים העוסקים בעיצוב מערכי שיעור יכולים להשתמש במודל הפמ"ע 4.0 לתכנון מערכי שיעור תואמי פמ"ע 4.0
  • עיצוב סביבות למידה חדשניות - מתכנני סביבות למידה חדשניות יכולים לאמץ את תפישת הפמ"ע 4.0 כמצפן הפדגוגי המכווין תכנון סביבות למידה חדשניות תומכות פדגוגיה.
  • עיצוב ויישום טכנולוגיות חדשניות - גופים ויזמים העוסקים בפיתוח טכנולוגיות חינוכיות יכולים למקד את מאמציהם ביצירת פתרונות טכנולוגיים התומכים בהתמודדות עם האתגרים וההזדמנויות הנגזרים מהמגמות, בעקרונות הפמ"ע ובהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי המוגדרים בתפישת פמ"ע 4.0.