נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

10.1 השלכות עקרונות הפמ"ע על היבטי שדה הפעולה החינוכי

מוצגות להלן דוגמאות לאופנים בהם משפיעים עקרונות הפעולה של פדגוגיה מוטת עתיד על ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי.

עקרונות פעולה/

 

היבטי שדה הפעולה החינוכי 

פרסונליות

שיתופיות

אי פורמליות

גלוקליות

תמורתיות

תכלול של זהות וייעוד אישי

פעלנות

תוכניות לימודים

 

 

 

 

 

 

 

תכנית לימודים

מותאמת אישית

 

 

שיתוף בעלי העניין בעיצוב תוכנית הלימודים

 

תוכנית לימודים בין תחומית

 

תוכנית לימודים במרחבי החיים

הכרה בתוכניות לימודים אי פורמליות

 

השתלבות בתוכניות לימודים בינלאומיות

 

תוכניות לימודים גלובליות ורב תרבותיות

 

עיצוב תוכניות לימודים גמישות, מסתגלות ודינמיות

תוכניות לימודים הכוללות התנסויות  לקידום זהות ותכלית אישית אותנטיות

תוכנית לימודים המעוצבות ומקודמות בשיתוף עם הלומדים

פרקטיקות למידה

 תהליך למידה  AAR לשיפור אישי מתמיד

 

למידה מותאמת אישית

 

למידה בניהול עצמי

למידה שיתופית

 

למידת רעיונות גדולים

 

למידת שרות

 

למידה אי פורמלית

 

למידה במרחבי החיים

 

יכולת למידה לאורך החיים

 

למידה עצמית

למידה במעגלים

רב תרבותיים,

לאומיים וגלובליים

 

משחקי תפקידים

למידה לאורך החיים

 

למידה יזמית  מבוססת פרויקטים ופתרון בעיות

 

שאילת שאלות

 

למידה יצרנית באמצעות חשיבה עיצובית, חשיבה מערכתית וחשיבת עתיד

 

 

למידה יצרנית

 

למידה

רפלקטיבית

 

למידה מתוך

התנסות חווייתית אישית

 

מסלולי צמיחה אישית

 

פרויקט עיצוב עתיד אישי

פעלנות לומדים

 

למידה בניהול עצמי

 

למידה קונסטרוקטיבית

 

 למידה מגולמת (Embodied learning)

 

למידה ניסיונית (Experiential learning

פרקטיקות הוראה

הוראה מותאמת אישית

 

חניכה אישית

 

ייעוץ בבניית תוכנית לימודים אישית

 

אימון כושר

של הלומדים באסטרטגיות ושיטות למידה

 

 

הוראה שיתופית בין מורים

 

הוראה משתפת של  בעלי עניין (תלמידים, הורים, גורמים נוספים)

 

הוראה בין תחומית

 

 

 

העשרת הסביבה בהזדמנויות למידה אי פורמליות

 

הכוונת הלומד להזדמנויות למידה אי פורמליות

פרקטיקות הוראה

המשלבות או מאזנות בין הגלובלי ולוקלי

 

הוראת מגוון המכבדת  ומאפשרת ביטוי  לרב תרבותיות

 

 

הוראה שיתופית גלובלית ורב תרבותית

הוראה גמישה ודינמית בהתאם למציאות המשתנה

 

הוראה בתנאי אי ודאות המשנה באופן מתמיד ומכוון את היבטי שדה הפעולה החינוכי

 

מתן משימות למידה פתוחות

 

הוראה סובלנית ואמפתית המעודדת חקירה והתגבשות עצמיות

 

חניכה אישית לגיבוש זהות ותכלית אישיים

עירור התנסויות וחוויות מעצבות

 

יצירת תחושת ביטחון ומוגנות בתהליך החקירה  וההתגבשות העצמית

 

מתן פיגומים (כלים, מיומנויות ודרכי התנהלות) שיסייעו בתהליך החקר וההתגבשות העצמיים

הוראה פעלנית

 

המורה כמנטור

פרקטיקות הערכה

הערכה מותאמת אישית

 

 

הערכה משותפת של מספר מורים

 

הערכת עמיתים

 

שיתוף הלומדים בתהליכי ההערכה

 

הערכת תהליך השיתוף

הערכה לא פורמלית

 

הערכה ומתן קרדיטציה להישגי למידה אי פורמלית

הערכה על בסיס מדדים בינלאומיים

הערכה מסתגלת למציאות המשתנה

הערכה עצמית של חזקות חולשות ורצונות

הערכה עצמית של תהליך שיפור אישי מתמיד

 

 

מנהיגות ניהולית חינוכית

מנהיגות בסגנון מותאם אישית

 

מנהיגות המקדמת תרבות של התאמה אישית בארגון

מנהיגות מבוזרת/משתפת

המקדמת תרבות של שיתופי פעולה

 

מנהיגות המקדמת שילוב הוליסטי של למידה פורמלית, בלתי פורמלית ואי-פורמלית

מנהיגות בעלת אוריינטציה גלוקלית

 המקדמת תרבות

מוסדית משולבת

מקומית, לאומית,

ובינלאומית

מנהיגות בעלת ראייה מערכתית חושבת עתיד וזמישה המתאימה את הארגון לעתיד ולהתמודדות עם המציאות המשתנה

 

מנהיגות המובילה שינויים ברי קיימא

מנהיגות סובלנית המאפשרת ללומדים לפתח בעצמם זהות וייעוד אישי אותנטיים

 

מנהיגות פעלנית

 

מנהיגות המקדמת פעלנות של כל בעלי העניין המונהגים על ידה

 

ארגון ותכנון

 

 

 

 

 

ארגון חינוך המעוצב בהתאמה לבעלי העניין שלו

ארגון חינוך מורכב מסתגל

 

ארגון חינוך וירטואלי

 

ארגון חינוך פתוח הפורץ גבולות מוסדיים

 

 

 

אקו-סיסטם של שטפי למידה

 

חינוך חופשי

 

חינוך ביתי

ארגון חינוך   בינלאומי

 

 

ארגון חינוך מורכב מסתגל

חושב עתיד וזמיש

 

 

ארגון חינוך בעל ייחודיות מוגדרת

ארגון חינוך בעל תרבות פעלנית

חיבוריות

חיבור מותאם אישית של הלומד בעלי עניין לצורך קידום הלמידה

ארגון החינוך  משתף

פעולה עם בעלי עניין  מגוונים (מוסדות חינוך, קהילה, צבא, אקדמיה, שוק התעסוקה ועוד)

 

ארגון החינוך משתף פעולה עם מערכת החינוך הבלתי פורמלית

 

ארגון החינוך משלב את הלמידה האי פורמלית לתוך עשייתו

ארגון החינוך מקיים

שיתופי פעולה

רב תרבותיים ובין

לאומיים

ארגון החינוך מנטר ומזהה הזדמנויות חדשות לחיבוריות ושיתוף פעולה הנגזרות מהמציאות המשתנה

חיבור הלומד

לגורמים והתנסויות חווייתיות מגבשי

זהות וייעוד אישי

חיבור בעלי עניין יחדיו כדי לייצר פעלנות שיתופית

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

מרחבי למידה ללמידה והוראה מותאמות אישית

 

טכנולוגיות לתכנון, ביצוע והערכת למידה והוראה מותאמות אישית

מרחבי למידה שיתופית

 

טכנולוגיות

ללמידה והוראה

שיתופיות

מרחבי  למידה אי פורמלית בבית הספר ומחוץ לו

 

טכנולוגיות ללמידה אי פורמלית עצמאית בכל מקום וזמן

מרחבי למידה וירטואליים  התומכים במיזמי

למידה גלובליים ואינטראקציה עם בעלי עניין ברחבי העולם

ריבוי מרחבי למידה גמישים ודינמיים

 

טכנולוגיות המדמות מציאות משתנה  ומאפשרות התמודדות עמה

 

מרחבי וטכנולוגיות התומכים בלמידה יצרנית ויזמית

 

מרחבי למידה  וטכנולוגיות

המקדמים התנסות חווייתית

לפיתוח של זהות

וייעוד אישי

מרחבי וטכנולוגיות התומכים בלמידה יצרנית ויזמית