נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

2.4 מודל פדגוגיה מוטת עתיד כמודל פתוח

מודל פדגוגיה מוטת עתיד הוא מודל פתוח, המייצג תהליך חשיבה גנרי, שניתן לשלב בתוכו, באופן מודולארי, תפישות פדגוגיות מגוונות ממקורות שונים. כך למשל, יכול המודל לכלול תכני לימוד הנגזרים מהידע, המיומנויות והערכים הכלולים במדיניות הפדגוגית הלאומית, פרקטיקות הוראה מתפישת ההוראה האיכותית של מערכת החינוך, פרקטיקות למידה הנגזרות ממחזור הלמידה AAR של פרויקט חינוך 2030 ועוד. מודל פדגוגיה מוטת עתיד משתמש בתפישות אלו כקלט לתהליך עיצוב העתיד החינוכי הרצוי  ובכך הוא מקדם את יישומן.