נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

2.5 מקורות

 

[5] מיכאלי, נ' (2016). 2076: החינוך בין התכוננות לעתיד לבין יצירתו. גילוי דעת, 9, 154-147.

[6] Bolstad, R. (2012). Principles for a future-oriented education system. New Zealand Review of Education, 21, 77-95.

[7] Hsu, L. P. (2020). Visioning the future: Evaluating learning outcomes and impacts of futures-oriented education. Journal of Futures Studies, 24(4), 103-116.

[8] Buckler, C., & Creech, H. (2014). Shaping the future we want: UN Decade of Education for Sustainable Development; final report. Unesco.

[9] European Political Strategy Centre, 2017. 10 trends transforming education as we know it [cited 28.03.2019]. http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_transforming_education_as_we_know_it.pdf.

[10] Trends Shaping Education, (2019). OECD Publishing, Paris.

[11] Bolstad, R., Gilbert, J., McDowall, S., Bull, A., Boyd, S., & Hipkins, R. (2012). Supporting future-oriented learning & teaching—a New Zealand perspective Report to the Ministry of Education. New Zealand.

[12] המדיניות הפדגוגית הלאומית, דמות הבוגר (2021) משרד החינוך   

[13] Redeker, C., Leis, M., Leendertse, M., Punie, Y., Gijsbers, G., Kirschner, P. A., ... & Hoogveld, B. (2012). The future of learning: Preparing for change.‏

[14] המדיניות הפדגוגית הלאומית, דמות הבוגר (2021) משרד החינוך   

[15] פסה יוסף, נ' ושפירא ש' (2017) גשר על פני מים סוערים – המס"ע של אמ"ן בעולם המורכבות. מודיעין הלכה ומעשה, 2, 10-26

[16] Kyler, J. (2002). Assessing your external environment: STEEP analysis.

[17] OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019    

[18] OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019    

[19] המדיניות הפדגוגית הלאומית, דמות הבוגר (2020) משרד החינוך   

[20] OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019    

[21] Redeker, C., Leis, M., Leendertse, M., Punie, Y., Gijsbers, G., Kirschner, P. A., ... & Hoogveld, B. (2012). The future of learning: Preparing for change.‏

[22] Bocconi et al. (2012). Innovating learning: Key elements for developing creative classrooms.