נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

3.0 הבהקים
• מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת היא פיתוח יכולתו של הפרט לנהל במשך כל החיים שלומות אישית וקולקטיבית בכל ממדי החיים

• השלומות של הפרט כוללת 11 ממדים שונים שמאפייניהם משתנים לאור המציאות המורכבת והמשתנה

• על מערכת החינוך לטפח גם את השלומות של התלמידים בתקופת לימודיהם, המשפיעה על איכות החיים והלמידה שלהם ומעצבת את יכולתם לנהל שלומות לאורך חייהם

• ארגון ה OECD הגדיר מסגרת תפישת למדידת שלומות של תלמידים הכוללת ממדי שלומות ורבדים של גורמים המשפיעים על ממדי שלומות אלו.

• ממדי שלומות התלמידים הם: רווחה חומרית, בריאות גופנית, רווחה חברתית, רגשית ותרבותית, והתפתחות קוגניטיבית ורווחה חינוכית

• הרבדים המשפיעים על ממדי השלומות של התלמידים הם מאפייני התנהלות התלמידים, הסביבות בהן הם נטועים ופועלים, והמדיניות הציבורי