נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

3.2 ממדי השלומות לאורך החיים

להלן תיאור ממדי השלומות המרכיבים את מדד ה-Index Better Life. עבור כל אחד מממדי השלומות מתוארת מהותו של הממד ומתוארות דוגמאות למגמות עדכניות המשפיעות על רווחת הפרט והחברה בממד ומייצרות אתגרים והזדמנויות לחינוך.

תעסוקה

קיום תעסוקה תורם מאוד לרווחתו של הפרט במספר היבטים. ההיבט הבסיסי הקיומי הוא יציבות פיננסית והטבות כלכליות המאפשרות קיום וחיי רווחה. מעבר לכך, תעסוקה מאפשרת לפרט לפתח מיומנויות וכישורים חדשים בדרך להגשמה עצמית, ובמישור החברתי, להשתלב בחברה מתוך תחושת ביטחון ואמון. דוגמא למגמת שינוי המשפיעה על הרווחה בממד זה היא הדיגיטציה והאוטומציה של עיסוקים העלולה לגרום לאבדן מישרות ולהגברת אבטלה בחלק ניכר מהסקטורים ובמיוחד בקרב עובדים בעלי מיומנויות נמוכות.

הכנסה

כסף אינו תמיד מתכון בטוח לאושר אולם הוא בהחלט היבט חשוב המשפיע על רווחת הפרט. הכנסה גבוהה יותר מובילה בדרך כלל לתנאי מחיה טובים יותר ומגבירה את רווחת הפרט. דוגמא למגמות המשפיעות על הרווחה בממד זה הן התרחבות פערי ההכנסות בין עשירים לעניים וגידול בעוני היחסי ובאי השוויון המובילים לעימותים פוליטיים ו/או אזרחיים.

דיור

קיום מקום מגורים הוא צורך בסיסי שיש לו השפעה ישירה ומהותית על רווחת הפרט והמשפחה. מעבר לקורת גג, מספק מקום המגורים מקום שבו אנשים יכולים לנוח, להרגיש בטוחים, למצוא את הפינה הפרטית האישית שלהם ולגדל משפחה. דוגמא למגמה המשפיע על הרווחה בממד זה היא הקושי הגובר להשיג מקום מגורים במקום בטוח ובתנאים הוגנים. קושי זה נובע מכך שהיחס בין עלות הדיור לבין הכנסה עולה  ברוב מדינות ה-OECD.

איזון עבודה- פנאי

איזון וחלוקה נאותים בין החיים המקצועיים והאישיים תורמת לא רק לרווחת הפרט אלא גם לרווחת משפחתו.  למרות שאנשים מבלים יותר ויותר זמן בעבודה, הם עדיין זקוקים לזמן פנאי איכותי. שעות עבודה ארוכות מדי עלולות לפגוע בבריאות האישית, לסכן את הבטיחות ולהגביר את רמת הלחץ של הפרט. כמות ואיכות מספקים של זמן הפנאי חשובים לרווחת הפרט ותורמים לבריאותו הפיזית והנפשית. דוגמא למגמות המשפיעות על רווחת הפרט בהקשר לממד זה, הן הגידול בשעות העבודה של המועסקים, בדגש על גברים והגברת הזמינות של עובדים למעסיקים בכל עת באמצעות אפליקציות תומכות עבודה מרחוק כגון זום.

ביטחון

ביטחון אישי הוא מרכיב ליבה ברווחה של הפרט. ביטחון אישי מתייחס לסיכונים של תקיפה פיזית או לסוגים אחרים של פשיעה. הפשע פוגע בביטחון האישי ומשפיע על רווחתם של אנשים באופנים מגוונים כגון אובדן חיים ורכוש, גרימת נזק פיזי, יצירת לחץ פוסט טראומטי וחרדה ויצירת תחושה של פגיעות. לעומת זאת רמה גבוהה של ביטחון אישי מקדמת פתיחות, קשרים חברתיים ולכידות חברתית. דוגמאות למגמות המשפיעות על רווחת הפרט בממד זה הן העלייה בבריונות הרשת,  פשיעת סייבר, וצמיחת איום הטרור במדינות רבות. 

שביעות רצון מהחיים

ממד חשוב ברווחה של הפרט הוא שביעות הרצון שלו מהחיים. שביעות הרצון מתייחסת לאופן  שבו אנשים מעריכים את חייהם כמכלול, ולאו לרגשות הנוכחיים שלהם בזמן נתון. שביעות הרצון נמדדת באמצעות שאלונים אותם מילאו אנשים במדינות ה-OECD ובהם התבקשו לדרג את שביעות רצונם בדרוג שנע בין 0 ועד 10. דוגמאות למגמות המשפיעות על שביעות הרצון של הפרטים הן עליית הכלכלה השיתופית, המאפשרת לאנשים בעלי הכנסה נמוכה גישה למוצרים ושירותים, מגמת המשך הצמיחה הכלכלית של מדינות, המגבירה בדרך כלל את רווחת הפרט, ומגמת ההתקדמות הטכנולוגית, שמצד אחד מקלה על החיים ומצד שני מייצרת איומים הגורמים לחוסר ביטחון ופוגעים בשביעות הרצון של הפרט.

בריאות

בריאות טובה, פיסית ונפשית, היא תנאי הכרחי לחיים ארוכים ואיכותיים ותורמת לרווחת הפרט. בריאות טובה מגבירה את הנגישות לחינוך, לשוק העבודה  ולהשתתפות בפעילויות חברתיות. היא מגדילה את היצרנות של הפרט ומקטינה את עלות שירותי הבריאות אותם הוא צורך. דוגמא למגמות המשפיעות על ממד הבריאות הן מגמת התגברות התרחשות של מגפות כגון הקורונה או מגמת השמנת היתר בקרב ילדים,  המגדילה את הסיכון למחלות ולפגיעה באיכות החיים.

מעורבות אזרחית

מעורבות אזרחית, המתבססת על אמון בממשלה, חיונית ללכידות חברתית ולרווחה של הפרטים. אזרחים מעורבים דורשים שקיפות מממשלתם לגבי מידע רלוונטי ולגבי זהות מקבלי החלטות, רציונל קבלת ההחלטות ואופן קבלת ההחלטות. שקיפות זו מגבירה את מעורבותם האזרחית ומאפשרת להם להטיל אחריות על הממשלה, לשמר את האמון במוסדות הציבוריים, ולתמוך בכללי המשחק של המגזר העסקי. פתיחות ושקיפות רבות יותר שומרות על היושרה במגזר הציבורי ומשפרות את השירותים הציבוריים על ידי צמצום הסיכון להונאה, שחיתות וניהול כושל של כספי ציבור. דוגמא למגמה המשפיעה על ממד זה היא ירידה כללית ברמת אמון הציבור בממשלות המדינות הפוגעת בנכונות הציבור לציית לחוקים ולחוסר נכונות ליטול סיכונים נדרשים.

איכות הסביבה

לאיכות הסביבה יש השפעה ישירה על הבריאות והרווחה של פרטים. גישה לסביבה נקייה ומאוזנת  ולמרחבים ירוקים היא מקור של שביעות רצון, המשפר את הרווחה הנפשית, ומאפשר לאנשים להתאושש מהמתח של חיי היומיום ולבצע פעילות גופנית. בהיבט כלל החברה, הכלכלות של המדינות מסתמכות גם על משאבים טבעיים כגון מים, עצים, דגה, צמחים וגידולים. הגנה וטיפוח של הסביבה ושל משאבי הטבע מייצרת רווחה ארוכת טווח הן לדור הנוכחי והן לדורות העתיד. דוגמאות למגמות המשפיעות על איכות הסביבה הן ההתחממות הגלובלית, הקושי הגובר באספקת מים נקיים, התגברות זיהום האוויר, התגברות הפגיעה במגוון הביולוגי, גידול בצריכת המשאבים העולמית ומנגד מגמת המעבר לאנרגיות נקיות ומתחדשות.

חינוך

החינוך הוא המפתח לרווחה, שכן הוא מספק ידע, מיומנויות, גישות וערכים רלוונטיים המאפשרים לפרט ולחברה לשגשג במציאות המשתנה במהירות. אדם משכיל הלומד לאורך כל חייו, באופן פורמלי ואי פורמלי, יהיה מסוגל להתגבר טוב יותר על אתגרים, ימצא בקלות רבה יותר עבודה טובה ומכניסה, יהיה חבר תורם ומועיל יותר לקהילה ויהיה נתון פחות לסיכונים של התדרדרות לפשיעה או הזדקקות לסיוע מהחברה. דוגמאות למגמות המשפיעות על הרווחה בממד זה הן מגמת ההתקדמות הטכנולוגית המייצרת הזדמנויות למידה והוראה חדשות יעילות ומהנות יותר ומנגד מגמת השינוי בכשירויות ובמיומנויות הנדרשות, בעידן של מציאות משתנה, כדי לשגשג בממדי החיים בכלל ובשוק התעסוקה בפרט. 

הקהילה

כמות ואיכות יחסי הגומלין של הפרט עם האנשים הסובבים אותו היא גורם חשוב המשפיע על רווחתו. מחקרים מראים כי הזמן המושקע בקשרים עם חברים קשור באופן ישיר לרמה ממוצעת  גבוהה יותר של רגשות חיוביים ורמה ממוצעת נמוכה יותר של רגשות שליליים מאשר זמן המושקע בדרכים אחרות. דוגמא למגמה המשפיעה על מימד זה היא מגמות ההגירה והשינויים הדמוגרפיים המשפיעים על הקהילות שהולכות ונעשות יותר מגוונות ורב-תרבותיות. כנגזרת מכך הכיתות במוסדות החינוך נעשות יותר אתניות, תרבותיות ומגוונות מבחינה לשונית ומייצרות אתגרים של הוראת השפה ואינטגרציה יעילה של כל התלמידים בקהילת מוסד החינוך.

 

מהגדרת מטרת החינוך הרלוונטי כהשגת שלומות בממדי החיים השונים נגזרים מאפייניו של החינוך הרלוונטי. החינוך הרלוונטי צריך להתייחס באופן כולל ואינטגרטיבי לכל ממדי החיים בהם פועל האדם כדי לקדם את השגת השלומות הרצויה. הוא צריך לנטר באופן תמידי את המגמות המשפיעות על ממדי השלומות, להתייחס לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהן, ולהקנות ללומדים את הידע, המיומנויות, הגישות והערכים הרלוונטיים, שיאפשרו להם להשיג את השלומות הרצויה בעידן של מציאות משתנה.