נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

3.3 שלומות התלמידים בזמן לימודיהם

פיתוח היכולת של התלמידים לנהל את השלומות שלהם לאורך החיים מבוססת במידה רבה על רמת השלומות שלהם בתקופת לימודיהם במערכת החינוך. לתלמידים יש זכות לשלומות כמו לכל אדם ואיכות חייהם בתקופת לימודיהם היא מטרה חשובה בפני עצמה. רמת השלומות בתקופת הלימודים משפיעה הן על תפקוד התלמידים בהווה והן על  עיצוב היכולות והגישות שלהם לאורך כל חייהם. תנאי החיים של התלמידים בילדות והדרכים שבהן הם מתפתחים פיזית, רגשית, חברתית וקוגניטיבית משאירים רשמים עמוקים. כך לדוגמה, שלומות התלמידים בהווה מתבטאת בבריאותם כמבוגרים, בהזדמנויות עבודה, ובחיי משפחה ומערכות יחסים. משבר הקורונה הדגים באופן מוחשי את הצורך הקריטי בטיפוח  השלומות של התלמידים המתבססת על ההבנה מהי שלומות של התלמידים וכיצד היא מתפתחת.

הצורך בטיפוח השלומות של התלמידים הוביל לפיתוח מסגרות תפישתיות למדידה וניהול השלומות של התלמידים על ידי מדינות [26]  וגם על ידי ארגון ה-[27]OECD. המסגרת התפישתית למדידת השלומות של התלמידים של ה -OECD מבוססת על ההבנה שתלמידים צריכים ליהנות מילדות חיובית "טובה" כאן ועכשיו, וגם לקבל הזדמנות לפתח כישורים ויכולות המאפשרים להם להתכונן לעתיד. המסגרת התפישתית מבוססת על העקרונות הבאים:

 • השלומות היא רב ממדית - לשלומות התלמיד מספר ממדים התלויים זה בזה ומקיימים אינטראקציות הדדיות . נקודות חוזק בתחום אחד יכולות להיות בעלות השפעה סיבתית על תחום אחר. לדוגמה, עדויות רבות מדגישות את הקשר החיובי בין ויסות רגשי בגיל הרך, למידת ילדים ואיכות החברות והכישורים החברתיים שפותחו בגילאים מאוחרים יותר.
 • שלומות הילדים מושפעת מסביבתם - ילדים גדלים ומתפתחים בהקשר של המשפחה, בית הספר, הקהילה והסביבה השכונתית שלהם. השלומות שלהם נקבעת במידה רבה כנגזרת מאיכות חיי משפחתם ובית הספר, והקהילה והשכונה בה הם חיים.
 • מאפייני השלומות משתנים בהתאם לגיל התלמידים – מאפייני השלמות בכל גיל משקפים את הצרכים, המשאבים ותחומי הרווחה שהם קריטיים או רגישים במיוחד לגיל התלמיד.
 • מדידת השלומות צריכה להתבסס גם על נקודת המבט של התלמידים - חשוב כי יובאו בחשבון דעותיהם של ילדים בנושאים המשפיעים עליהם, כפי שקובע אמנת האו"ם לזכויות ילדים. כמו כן, התפיסות וההשקפות של ילדים חשובות להיבטים רבים של שלומותם, ולעתים קרובות משפיעים על התנהגויותיהם כולל השפעות מרחיקות לכת. התייחסות לנקודת מבטם של התלמידים מעלה את המודעות המערכתית בנוגע לאתגרים מרכזיים שתלמידים עשויים להתמודד עם רווחתם כעת ובעתיד.

 

המסגרת למדידת שלומות של ה -OECD (איור 4) כוללת ממדים השונים של שלומות התלמידים, כמו גם רבדים שונים של המציאות הסובבת את התלמידים ומשפיעה על השלומות שלהם.

איור 4 – מסגרת למדידת שלומות תלמידים של ה- OECD

 

מרכיבי המסגרת התפישתית למדידת שלומות התלמידים הם:

 • ממדי השלומות – ממדי השלומות אותם יש למדוד הם: רווחה חומרית, בריאות גופנית, רווחה חברתית, רגשית ותרבותית, והתפתחות קוגניטיבית ורווחה חינוכית
 • פעילויות , התנהגות, ויחסי הגומלין של הילדים – רובד זה משפיע באופן ישיר על ממדי שלומות התלמידים וכולל גורמי התנהלות של התלמיד המשפיעים על השלומות בתחומי המשפחה, הבריאות, החברה, הפנאי והאזרחות, הלמידה והעולם הדיגיטלי.
 • הסביבות בהן נטוע ופועל התלמיד – מאפייני הסביבות בהן נטוע ופועל התלמיד משפיעות על הפעילויות, ההתנהגות ויחסי הגומלין שלו. סביבות אלו כוללות את המשפחה והבית, בית הספר וחינוך בלתי פורמלי והסביבה הקהילתית והפיזית.  
 • מדיניות ציבורית – המדיניות הציבורית משפיעה על הסביבות בהן נטוע ופועל התלמיד. מדיניות זו כוללת תחומים כגון: מדיניות משפחה, מדיניות דיור, מדיניות בריאות, מדיניות חינוך ומדיניות סביבתית.

 

המסגרת התפישתית למדידת שלומות התלמידים מסייעת לקובעי המדיניות לענות על השאלות הבאות הקשורות למצב שלומות התלמידים:

 • האם יש לתלמידים את הדברים להם הם זקוקים? האם יש להם רווחה חומרית בסיסית בהיבטי הכנסה, דיור, מזון ותזונה, משאבים לחינוך ופנאי, היגיינה וכד.
 • האם התלמידים פעילים ובריאים פיזית? האם הם זוכים למעקב רפואי, ומקבלים טיפול רפואי מתאים במידה ומתעוררות בעיות רפואיות? האם הם עוסקים בספורט ואוכלים בריא?
 • האם התלמידים מרגישים בטוחים ומאובטחים, מכובדים, מוכלים ומאושרים? מהם הממדים של רווחה חברתית ורגשית אותם יש למדוד בכל גיל?
 • האם התלמידים לומדים ומגיעים להישגים בחינוך? מהן השאיפות וציפיות של התלמידים מעצמם?