נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

4.0 הבהקים
• תכני הלימוד במודל הפדגוגיה מוטת העתיד מבוססים על תכני הלימוד של המדיניות הפדגוגית הלאומית ועל תכני הלימוד של מצפן למידה חינוך 2030 בתחומים נוספים ומשלימים

• תכני הלימוד כוללים ידע (תחומי, בין תחומי, אפיסטמי ותהליכי) , מיומנויות (קוגניטיביות, רגשיות, חברתיות ומעשיות) וערכים (אישיים, חברתיים, תרבותיים ואוניברסליים)

• כשירות היא תמהיל סינרגטי של ידע מיומנויות, גישות וערכים המייצר יכולת התמודדות עם אתגרים מורכבים במציאות המשתנה

• תפישת פדגוגיה מוטת עתיד מגדירה כשירויות להתמודדות עם אתגרים מרכזיים במאה ה-21 (חשיבה מחשובית, יזמות וחדשנות, אוריינות פיננסית, אוריינות גלובלית, אוריינות לפיתוח בר קיימא, חשיבה מערכתית וחשיבת עתיד) וכשירויות להתמודדות עם מציאות משתנה (יצירת ערך חדש, יישוב מתחים ודילמות ולקיחת אחריות)

• המדיניות הפדגוגית ופדגוגיה מוטת עתיד מסונכרנות ומשלימות זו את זו כאשר המדינות הפדגוגית הלאומית מגדירה את תכני הלימוד (מה) ופדגוגיה מוטת עתיד מספקת תהליך חשיבה לעיצוב עתיד חינוכי רצוי (איך) המאפשר פיתוח והקניית תכני לימוד אלו.