נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

4.2 תכני הלימוד על פי המדיניות הפדגוגית הלאומית

המדיניות הפדגוגית הלאומית של משרד החינוך מגדירה את תכני הלימוד אותם צריך בוגר מערכת החינוך לפתח ולרכוש. תכנים אלו כוללים ידע, מיומנויות וערכים שאושרו על ידי הנהלת המשרד (איור 5).

איור 5 – תכני הלימוד ע"פ המדיניות הפדגוגית הלאומית

בתחום הידע, נכללים במדיניות הפדגוגית הלאומית אשכולות של תחומי דעת הבאים (איור 6):

איור 6 – תחומי דעת במדיניות הפדגוגית הלאומית

בתחום המיומנויות, נכללת, במדיניות הפדגוגית הלאומית, רשימת מיומנויות קוגניטיביות, רגשיות, חברתיות וגופניות (איור 7).

 איור 7 – מיומנויות המדיניות הפדגוגית הלאומית

בתחום הערכים, נכללת, במדיניות הפדגוגית לאומית, רשימת ערכים כגון אהבת הדעת וחדוות הלמידה, מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, עיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל, כבוד האדם והמשפחה, וצדק חברתי וערבות הדדית (איור 8).

איור 8 – ערכי המדיניות הפדגוגית הלאומית