נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

4.4 מיומנויות

מיומנות היא היכולת לבצע תהליכים ולהשתמש בידע באופן אחראי כדי להשיג מטרות. מיומנויות הן חלק מתפיסה הוליסטית של מושג הכשירות, המשלב ידע, מיומנויות, גישות וערכים כדי לאפשר יכולת התמודדות עם אתגרים מורכבים במציאות המשתנה. על פי המדיניות הפדגוגית הלאומית ומצפן הלמידה של פרויקט חינוך 2030, ניתן לסווג את המיומנויות לשלושה סוגים: מיומנויות קוגניטיביות ומטא קוגניטיביות, מיומנויות חברתיות ורגשיות ומיומנויות פיזיות ומעשיות.

 

מיומנויות קוגניטיביות ומטא-קוגניטיביות

מיומנויות קוגניטיביות הן קבוצה של אסטרטגיות חשיבה המאפשרות שימוש בשפה, במספרים, הנמקה וידע נרכש. הן כוללות מיומנויות מילוליות ולא מילוליות ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה יותר. מיומנויות מטה-קוגניטיביות כוללות מיומנויות של למידה כיצד ללמוד ויכולת עצמית לזיהוי הידע, הכישורים, העמדות והערכים של הלומד. המיומנויות הקוגניטיביות הכלולות במדיניות הפדגוגית הלאומית הן: אוריינות מדעית, אוריינות מתמטית, אוריינות לשונית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית,  אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע.

המציאות המשתנה באופן מתמיד מעלה את חשיבותן של מיומנויות קוגניטיביות התומכות בשגשוג בתנאים של דינמיות ואי ודאות. כדי להישאר רלוונטיים בעידן של אוטומציה ובינה מלאכותית יהיה על הלומדים לרכוש מיומנויות חדשות ללא הרף, תוך הפגנת סקרנות, גמישות ויכולת למידה לאורך כל החיים. הם יידרשו ליישם חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית כדי לפתור בעיות חדשות ומורכבות בתנאי אי ודאות  של המציאות המשתנה.   

 

מיומנויות חברתיות ורגשיות

מיומנויות חברתיות ורגשיות הן מיומנויות המבטאות דפוסים עקביים של מחשבות, רגשות והתנהגויות אשר מאפשרים ללומדים לפתח את עצמם, לטפח את יחסי הגומלין שלהם עם סביבתם ולממש את אחריותם האזרחית. המיומנויות הרגשיות הכלולות במדיניות הפדגוגית הלאומית הן: מודעות עצמית והכוונה עצמית ואילו המיומנויות החברתיות כוללות מודעות חברתית, התנהלות חברתית ואוריינות גלובלית.

בעולם של מציאות משתנה, הופכות מיומנויות חברתיות ורגשיות להיות חיוניות וחשובות, לא פחות ממיומנויות קוגניטיביות. מיומנויות חברתיות ורגשיות הכוללות אמפתיה, מודעות עצמית, כבוד לאחרים והיכולת לתקשר, הופכות לחיוניות יותר בעולם מגוון יותר בהיבטים אתניים, תרבותיים ולשוניים. הישגי הלומדים במוסדות החינוך מושפעים מקיום מיומנויות חברתיות ורגשיות, הכוללות התמדה, יעילות, אחריות, סקרנות ויציבות רגשית, המקדמות גם את פיתוח המיומנויות הקוגניטיביות של הלומדים. בעולם התעסוקה, הסבירות להחלפת עובדים שתפקידיהם מבוססים יותר על מיומנויות חברתיות ורגשיות, באוטומציה ובינה מלאכותית צפויה להיות נמוכה יחסית.

 

מיומנויות פיזיות ומעשיות

מיומנויות פיזיות הן מיומנויות התומכות ביכולת השימוש בכלים פיזיים, פעולות ופונקציות. הן כוללות מיומנויות מעשיות כגון היכולת להשתמש בהתקני טכנולוגיית מידע ותקשורת, נגינה בכלי נגינה, יצירת אמנות, אוריינות גופנית בריאותית וכישורי חיים כגון  היכולת להתלבש, להכין אוכל ולשמור על ניקיון עצמי. מיומנויות מעשיות הן מיומנויות הנדרשות כדי להשתמש ולתפעל חומרים, כלים, ציוד וחפצים להשגת תוצאות מסוימות.

פיתוח מיומנויות פיזיות ומעשיות כגון מוסיקה ואמנות מקדם את הפיתוח של מיומנויות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות ואף את הפיתוח של מיומנויות חברתיות ורגשיות הכוללות אמפתיה ואחריות. קיום מיומנויות פיזיות ומעשיות חיוני לתפקוד הכולל ולשלומות של הלומדים בכל ממדי החיים (למשל בתחום הבריאות הנפשית והפיזית)