נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

4.8 החיבור בין המדיניות הפדגוגית לאומית ופדגוגיה מוטת עתיד

המדיניות הפדגוגית הלאומית מגדירה את תכני הלימוד אותם צריך הבוגר של מערכת החינוך לפתח ולרכוש, ולכן מהווה את הבסיס למצפן המערכתי של מערכת החינוך. מודל פדגוגיה מוטת עתיד הוא כלי ותהליך חשיבה לעיצוב עתיד חינוכי רצוי במציאות משתנה המיועד להשיג את תכני הלימוד הכלולים במצפן המערכתי. תהליך זה של עיצוב עתיד חינוכי רצוי במציאות משתנה  מתבצע באמצעות ביצוע של תוכניות לימודים, יוזמות חינוכיות ומערכי שיעור, מבוססי פדגוגיה מוטת עתיד, המיועדים להשגת הידע, המיומנויות והערכים של המדיניות הפדגוגית הלאומית.

כך פועלות המדיניות הפדגוגית הלאומית והפדגוגיה מוטת עתיד כדי להשלים האחת את השנייה באופן אינטגרטיבי ומסונכרן. המדיניות הפדגוגית הלאומית מגדירה את תכני הלימוד הנדרשים (מה) ואילו מודל פדגוגיה מוטת עתיד מתמקד בתהליך הנדרש לפיתוחם ורכישתם (איך).