נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

5.0 הבהקים
• פעלנות מוגדרת כיכולת לקבוע מטרות, וליזום ולפעול באופן עצמאי ואחראי כדי להשיגן ולחולל שינוי

• פעלנות היא גם מטרת הלמידה (האדם הפעלן) וגם מאפיין של תהליך הלמידה (למידה פעלנית)

• פעלנות מתקיימת במגוון הקשרים כגון: פעלנות מוסרית, פעלנות חברתית, פעלנות כלכלית ופעלנות יצירתית ופעלנות שיתופים

• יישום פעלנות בצורה מיטבית דורש הפעלה משולבת של תמהיל גישות ומיומנויות קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות.

• הסביבה החברתית, הבית ספרית, המשפחתית והקהילתית משפיעות על יכולת פיתוח פעלנות

• קיום מטרות אפשריות, מוטיבציה, אסטרטגיות פעולה ומשאבים זמינים הם גורמים המקדמים את יכולת הפעלנות של הלומדים

• היבטים שונים של הפעלנות מתפתחים בהדרגה לאורך הרצף ההתפתחותי של הלומד