נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

5.2 פעלנות שיתופית (Co-agency)

פעלנות שיתופית (Co-agency) [33] מוגדרת כיחסי גומלין אינטראקטיביים ותומכים הדדית של הלומדים עם הורים, מורים, קהילה וזה עם זה, המסייעים ללומדים להתקדם לקראת השגת מטרותיהם המשותפות. סביבת למידה אפקטיבית צריכה להיות מושתתת על פעלנות שיתופית של תלמידים, מורים, הורים וקהילה שכל אחד מהם נחשב ללומד. סוג מסוים של פעלנות שיתופית היא הפעלנות הקולקטיבית (Collective agency) שבה פרטים בודדים חוברים יחדיו, למרות ההבדלים, מתוך אחריות, תחושת שייכות, זהות ומטרה משותפים כדי להתמודד עם אתגרים מורכבים בקנה מידה גדול, לאומי  או גלובלי, כגון  עלייה בהגירה או שינויי האקלים.  

המורים ממלאים תפקיד מרכזי בעיצוב סביבת למידה המוקירה פעלנות לומדים. כדי לסייע ללומדים תלמידים לפתח פעלנות על המורים לא רק לזהות את האינדיווידואליות של הלומדים, אלא גם להכיר את מערכות היחסים שלהם עם בני גילם, משפחותיהם וקהילותיהם, המשפיעות על למידתם. במערכת המעודדת פעלנות לומדים, המורים והתלמידים נהפכים ליוצרים-משותפים הפועלים בתהליכי ההוראה והלמידה. הלומדים מפתחים תחושת מטרה לגבי החינוך שלהם ולוקחים בעלות על למידתם. במסגרת פרויקט חינוך 2030 הוגדר "מודל השמש" (איור 10) לפעלנות שיתופית בין מורים לתלמידים הכולל תשע דרגות של שיתוף פעולה:

 

איור 10 - מודל השמש לפעלנות שיתופית

  1. שתיקה - לא התלמידים ולא המורים מאמינים כי התלמידים יכולים לתרום. התלמידים פסיביים בעוד המורים מובילים את כל היוזמות ומקבלים את כל ההחלטות.
  2. מניפולציה - המורים משתמשים בתלמידים כדי לתמוך בסיבות הלמידה ומעמידים פנים שהיוזמה היא של התלמידים.
  3. קישוט - המורים משתמשים בתלמידים כדי לעזור או לחזק סיבת למידה.
  4. טוקניזם (Tokenism)- המורים מתיימרים לתת לתלמידים בחירה, אבל בפועל אין או יש מעט בחירה לגבי החומר ואופן ההשתתפות .
  5. מוקצה אך מיודע - ​​התלמידים מוקצים לתפקידים מסוימים ומיודעים לגבי אופני וסיבות מעורבותם בתפקידים אלו אך אינם לוקחים חלק בהובלה או בקבלת ההחלטות בפרויקט הלמידה או את במיקומם בו.
  6. מורים מובילים עם קלט מתלמידים - התלמידים תורמים להתייעצות לגבי תכנון פרויקט הלמידה ומדווחים על התוצרים, בעוד המורים מובילים את הפרויקט ומקבלים את ההחלטות.
  7. קבלת החלטות משותפות, המורים מובילים - התלמידים הם חלק מתהליך קבלת ההחלטות של פרויקט הלמידה אותו יוזמים ומובילים המורים.
  8. תלמידים יוזמים ומנחים – התלמידים יוזמים ומנחים את פרויקט הלמידה. הם מקבלים מהמורים ייעוץ והדרכה בקבלת ההחלטות אך מקבלים את ההחלטות בעצמם.
  9. תלמידים יוזמים ומקבלים החלטות בשיתוף עם המורים - התלמידים יוזמים את פרויקט הלמידה ומקבלים החלטות בשיתוף עם המורים. ניהול הפרויקט מתבצע בשותפות שווה בין תלמידים ומורים.