נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

7.0 הבהקים
• שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות בפועל פרקטיקות פדגוגיות וארגוניות

• שדה הפעולה החינוכי כולל היבטים פדגוגיים (תוכניות לימודים, פרקטיקות למידה , הוראה והערכה) והיבטים ארגוניים (מנהיגות חינוכית, תכנון וארגון, חיבוריות ותשתיות פיסיות וטכנולוגיות

• בחירת היעדים החינוכיים, האתגרים וההזדמנויות להתמודדות ועקרונות הפעולה להפעלה גוזרת את תמהיל הפרקטיקות שיופעלו בשדה הפעולה החינוכי

• השגת היעדים החינוכיים דורשת הפעלה בראייה מערכתית ומסונכרנת של פרקטיקות בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי