נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

7.1 מהו שדה הפעולה החינוכי?

שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות בפועל פרקטיקות פדגוגיות וארגוניות הנגזרות מעקרונות הפעולה של הפדגוגיה מוטת העתיד כדי לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרים מהמגמות במציאות המשתנה. שדה הפעולה החינוכי כולל ארבעה היבטים פדגוגיים וארבעה היבטים ארגוניים תומכי פדגוגיה שהוגדרו על בסיס המסגרת התפישתית של פרויקט הכתה היצירתית של נציבות האיחוד האירופי[155]. ההיבטים הפדגוגיים הם תוכניות לימודים, פרקטיקות למידה, פרקטיקות הוראה והערכה, ואילו ההיבטים הארגוניים תומכי פדגוגיה הם מנהיגות ניהולית חינוכית, תכנון וארגון, חיבוריות, ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות (איור 19). כל יישום של תוכנית לימודים,  יוזמה חינוכית או מערך שיעור תואמי פמ"ע צריך להתייחס באופן משולב להיבטים הפדגוגיים והארגוניים הללו של שדה הפעולה החינוכי. בסעיפים הבאים יוגדרו ויתוארו ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי תוך התייחסות להשפעת עקרונות הפמ"ע ומצפן הלמידה 2030 על מאפייני ההיבטים. 

 

                                            איור 19- ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי