נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

7.6 מנהיגות ניהולית וחינוכית

היבט זה מתייחס למאפייני המנהיגות והערכים הארגוניים הנדרשים כדי להוביל תהליכי שינוי, שיפור וחדשנות בכל ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי. מנהיגות ניהולית וחינוכית להובלת שינוי נדרשת מכל בעלי העניין ובכל הרמות של מערכת החינוך החל ממורים ומנהלים, דרך מפקחים אגפי חינוך ברשויות, מנהלי מחוזות, אנשי מטה במשרד החינוך והנהלת המשרד.

ארגון ה-OECD הגדיר ערכת כלים המוקדשת למנהיגות ניהולית הכוללת התייחסות לאספקטים שונים[164] וביניהם: הגדרת תפקידים ואחריות למנהיגות בתי ספר, פיתוח מיומנויות לניהול אפקטיבי של בתי ספר, ביזור משימות ניהול בתי ספר והפיכת המסלול הניהולי למסלול קריירה אטרקטיבי. תוכניות והתייחסות לנושא מנהיגות ניהולית חינוכית ניתן למצוא גם בארגונים שונים בארץ, כולל אבני ראשה, קרן מנדל, אוניברסיטאות ומכללות העוסקות בהכשרה ופיתוח מקצועי של אנשי מקצוע בתחום החינוך. אלו מופנות לשלל בעלי העניין[165],[166],[167] או במסגרת תוכנית ייעודית לקהל יעד מסוים כגון מורים[168],מנהלים[169] ומפקחים.

תפישת פדגוגיה מוטת עתיד מתמקדת במנהיגות חינוכית אנטי שבירה המסוגלת להתמודד להוביל שינויים ואף לצמוח במציאות מורכבת ומשתנה. מנהיגות זו תוביל ארגוני חינוך מורכבים מסתגלים הבנויים להתמודדות עם מציאות משתנה[170]. המאפיינים של מנהיגות זו הם:

  • מנהיגות חושבת עתיד[171],הנערכת מבעוד מועד לאתגרי המציאות המשתנה על ידי ניטור המגמות עתידיות, בוחנת תרחישים אפשריים עתידים, מעצבת עתיד רצוי וישים לאורם, ומגדירה כבר בהווה תוכנית פעולה להשגתו.
  • מנהיגות זמישה[172] המעצבת ארגון חינוכי זריז וגמיש, המנטר באופן שוטף את השינויים במציאות ומסוגל להגיב אליהם באופן מהיר ואפקטיבי.
  • מנהיגות של הובלת שינויים ברי קיימא[173] המעצבת את השינוי ואת הארגון באופן שהשינוי מוטמע בארגון באופן בר קיימא כלומר לאורך זמן באופן עמיד לשינוי בנסיבות.
  • מנהיגות מעוררת השראה [174] המשמשת מודל להשראה בתוך הארגון ומחוצה לו, רואה בכל בעל עניין מקור השראה ומקבל השראה פוטנציאלי, ופועלת כדי שהארגון יעורר ויקבל השראה בכל היבטי פעילותו הפדגוגיים והארגוניים כדרך להתמודד עם אתגרי המציאות המשתנה.
  • מנהיגות משתפת, היודעת לרתום את כלל בעלי העניין בארגון ומחוצה לו לעיצוב ויישום שינויים (הורים, קהילה, מערכת השכלה גבוהה, גורמי שוק העבודה והצבא ועוד).