נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

7.7 תכנון וארגון

היבט זה מתייחס לנושאי תכנון וארגון הנדרשים כדי לתמוך ולקדם את מכלול ההיבטים של שדה הפעולה החינוכי. היבט התכנון והארגון מתייחס למגוון נושאים ובכללם ייעוד, מבנה, תפקידים ואופני העסקה, תהליכי תכנון, ביצוע, ניטור, אבטחת איכות ושיפור, סדירויות ארגוניות, תרבות ארגונית ועוד.

המעטפת הארגונית נועדה לתמוך, לאפשר ולקדם את העשייה החינוכית וכוללת אספקטים שונים, ביניהם התייחסות להון האנושי, ניהול משאבים ו- ניטור ובקרה.

סדרת פרסומים של ארגון ה-[175]OECD עוסקת בתכנונם, ארגונם וניהולם של משאבי בית הספר תוך התמקדות במשאבים כלכלים ופיננסים, משאבי ההון האנושי, משאבים פיזיים ומשאבים נוספים כגון זמן לימוד. בין השאר, נבחנת יכולתן של מערכות חינוך להגיב לתנאים ודרישות משתנות, עם דגש על תשתיות ושירותים[176], ומושם דגש על הצורך במדיניות הון אנושי, המשפיעה על יכולתה של המערכת להכיר, לשמר ולחזק את האימפקט החיובי שיש למורים, מנהלים וצוות בית ספר נוסף, על התלמידים[177], ואת חשיבות ניהול מימון בתי הספר[178].