נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

8.3 בחירת צעדי ההתקדמות הבאים במודל הבשלות

השלב השני ביישום מודל הבשלות מול עיקרון הוא בחירת צעדי ההתקדמות הבאים במודל הבשלות לרמות בשלות גבוהות. האבחון העצמי שבוצע מהווה בסיס לביצוע תהליך קבלת החלטות של הארגון לגבי ההיבטים בפדגוגיה אותם הוא מעוניין לקדם לרמת בשלות גבוהה יותר בתקופת הפעילות הבאה כפי שמתואר בטבלה 5.

טבלה 5 – בחירת צעדי ההתקדמות מול עיקרון במודל בשלות לפדגוגיה מוטת עתיד

מודל הבשלות לעקרון

 

תחום / רמה

     רמה 1

     אקראי

 

המוסד אינו מתייחס כלל לעיקרון

 

 רמה 2

מודע

 

המוסד מעודד יוזמות מקומיות ליישום העיקרון

 רמה 3  

מסוגל

 

המוסד מגדיר ומיישם מדיניות ארגונית ליישום העיקרון

רמה 4

 מודד

 

המוסד מיישם את העיקרון בתהליכים מנוהלים ומבוקרים באמצעות מדדים

 

רמה 5

משתפר

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד  של יישום העיקרון

תוכניות לימודים

נוכחי

עתידי

 

 

 

פרקטיקות למידה

 

נוכחי

 

 

 

פרקטיקות הוראה

 

נוכחי

 

 

 

הערכה

נוכחי

עתידי

 

 

 

מנהיגות וערכים

נוכחי

 

 

 

 

ארגון ותכנון

 

נוכחי

 

 

 

חיבוריות

 

נוכחי

 

 

 

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

נוכחי