נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

פרק 9: סיכום וצפי למהדורה הבאה

המציאות המשתנה מחייבת עיצוב מתמיד של עתיד חינוכי רצוי ורלוונטי על ידי כל בעלי העניין בכל הרבדים של עולם החינוך. משבר הקורונה חידד את הצורך בהתאמת החינוך למציאות המשתנה ובעיצוב עתיד חינוכי רצוי ורלוונטי. תפישת פדגוגיה מוטת עתיד  היא מודל וכלי גנרי לעיצוב עתיד חינוכי רצוי הניתן להתאמה לצרכים ולייחודיות של כלל בעלי העניין בכל רבדי מערכת החינוך.

מהדורה 4.0 של תפישת הפמ"ע מציגה מודל שלם ומדויק יותר המתבסס על המדיניות הפדגוגית הלאומית של משרד החינוך, על תפישות חינוכיות גלובליות, כגון מצפן הלמידה של פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD, ועל ניסיון מצטבר מהשטח של מערכת חינוך. תפישת הפמ"ע הוכחה כאפקטיבית בעת משבר הקורונה שבמהלכו, מוסדות חינוך שיישמו את התפישה שיפרו את יכולתם להתמודד עם אתגרי והזדמנויות המציאות המשתנה.  

לצד תפישת הפדגוגיה מוטת העתיד, העוסקת בעיצוב עתיד חינוכי רצוי במציאות משתנה, מציע אגף מו"פ את תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל להתנהלות ארגונית במציאות משתנה. שתי התפישות הן בעלי היגיון דומה ומשתלבות היטב האחת עם השנייה כאשר ארגון חינוך מורכב מסתגל יכול לאמץ את תפישת הפמ"ע כמרכיב המצפן הפדגוגי שלו. 

אגף מו״פ ממשיך לחקור, לעדכן ולשפר את תפישת פדגוגיה מוטת עתיד ומהדורות חדשות, שלמות, מדויקות ורלוונטיות צפויות בעתיד על בסיס ידע וניסיון מצטברים ולאור המציאות המשתנה. המהדורה הבאה של פדגוגיה מוטת עתיד צפויה לחדש בנושאים הנגזרים מצירי הפעילות המרכזיים של המו"פ לשנת תשפ"ב: דרכי למידה, הוראה והערכה של כשירויות, עתיד ההוראה, שילוב טכנולוגיה וחינוך וארגוני חינוך עתידיים.

תפישת הפדגוגיה מוטת עתיד עוצבה עבורכם, כלל בעלי העניין במערכת החינוך ככלי רב עוצמה לעיצוב עתיד חינוכי הרצוי לכם. נצלו את ההזדמנות, קחו את פדגוגיה מוטת עתיד ועשו אותה לשלכם.  

"העתיד שייך לאלו המאמינים ביופיים של חלומותיהם "(אלינור רוזוולט)