ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

1.10 האתגר של חיים בשינוי מתמיד
• התקדמות לינארית מול התקדמות אקספוננציאלית
• קידמה לינארית הינה שיפור הדרגתי
• קידמה אקספוננציאלית הינה שיפור בקצב מהיר ביותר
• תקופת חיינו הינה יחודית בהיסטוריה שכן היא משופעת בהתקדמויות אקספוננציאליות
• קשה לזהות וכן להיערך להתקדמות אקספוננציאלית

אנו חיים בתקופה יחודית שאין לה תקדים היסטורי. מעולם לא השתנתה המציאות של האנושות בקצב מהיר יותר מאשר בעת הזו. אם פעם היינו נוטים להסתמך על העבר על מנת להבין לאן מועדות פנינו בעתיד, הרי שיכולת זו הולכת ופוחתת, שכן מה שהיה הוא לא מה שיהיה.

 

אנו לא חיים עוד במציאות שיש בה מדי פעם שינויים, אלא במציאות של שינוי מתמיד

 

במציאות של אי ודאות עלינו יותר מתמיד לסגל לעצמנו כשירות עתיד כטבע שני: כלים רגשיים, חשיבתיים ומעשיים שיאפשרו לנו להתמודד עם השינוי המתמיד. וההלצה "העתיד הוא לא מה שהיה פעם" נכונה יותר מאי פעם.