ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

1.12 חוסר הבהירות של המציאות המשתנה

מציאות חיינו אינה רק נתונה לשינוי מתמיד ובקצבים מהירים עד מאד, היא גם מלווה בחוסר בהירות הפרוש כערפל על עיננו ומקשה עלינו להבין הן את עתידנו ואפילו את ההווה. חוסר בהירות לסוגיו זה מתואר במושג
VUCA (Volatility Uncertainty  Complexity  Ambiguity) :

 

תנודתיות (Volatility): שינויים מהירים וחדים בפרקי זמן קצרים. במצב זה, אתגרים והזדמנויות שנוצרו בעבר לאורך זמן ואפשרו להתכונן אליהם - מופיעים או נעלמים בפתאומיות.

 

אי וודאות (Uncertainty): מצב בו מחסור במידע מקשה על הבנה מדויקת של המציאות. במצב זה, הרצון לייצר ודאות עשוי להוביל להנחה כי מה שהיה הוא שיהיה.

 

מורכבות (Complexity): מציאות של ריבוי גורמים פעילים, המקיימים ביניהם קשרי גומלין והשפעות הדדיות, המקשות על פירוק האתגרים והתמודדות איתם.

 

עמימות (Ambiguity): מצב בו לא ניתן להבין באופן מלא את המציאות, את המשמעות ואת ההשפעה האפשרית של אירועים עתידיים.

המיומנות להיזכר במה שטרם התרחש

 

כשהמציאות נעה מהר, אין הבדל בין הווה לעתיד, אנו לא מבינים ולא ערוכים לשניהם

בכדי להישאר רלוונטיים עלינו להפוך את ההתייחסות שלנו לעתיד לדומה להתייחסות שלנו לעבר

עלינו מסוגלים להיות מסוגלים "להיזכר בעתיד", באירועים שטרם קרו, לדון בהם כאילו קרו, להכיר את התרחיש העתידי לפני ולפנים ולבחון אותו כפי שהיסטוריון חוקר אירוע היסטורי

כשנדע להיזכר בעתיד, נוכל להתכונן אליו