ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

1.3 למה ללמוד איך לחשוב על העתיד?

"הולכים אל הלא נודע
אל הלא נודע אל הלא נודע
הולכים אל הלך תדע אם זה טוב או רע
שם בלא נודע
בלי לדעת את גורלנו או מה יהיה
כל אחד מנחש קדימה עד היכן שהוא רואה"

"הלא נודע" מאת דני סנדרסון

קיימת כשירות חשיבת עתיד ושיטות המאפשרות חשיבה בהירה על העתיד.
כשירות והשיטות לחשיבת עתיד אינן טריוויאליות ומצריכות למידה ותרגול.

כל אדם שאי פעם היה ויהיה מקיים חשיבת עתיד, בין אם קרא לכך כך או לא. כולנו חושבים על עתידנו האישי, על עתיד משפחתנו, מדינתנו ועולמנו ומנסים לראות עד היכן שאנו מצליחים. על פי רב חשיבת עתיד נעשית ללא שיטה מסודרת ובאופן המאפשר הטיה בהבנה את העתיד למחסור במידע, שיקולים רגשיים, ערכיים ואמוניים. ואולם קיימת כשירות אנושית המאפשרת חשיבה בהירה על העתיד וקיימות שיטות לניתוח תרחישי עתיד. הן אינן טריוויאליות ומצריכות למידה והתנסות עד שנרכשות. אותן נסקור במדריך זה.