ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

1.5 מהי חשיבת עתיד?
• המציאות לרב מתפתחת על בסיס מגמות הניתנות לזיהוי
• יצירת תחזיות עתיד על סמך המגמות וניתוח משמעותן לגבינו
• צמצום אי הודאות שלנו לגבי העתיד
• פעולות המאפשרות היערכות מראש לאירוע במקום להגיב אליו

חשיבת עתיד נסמכת על הידוע לנו, כלומר על אירועי העבר וההווה. היא מניחה שבמקרים רבים (גם אם לא תמיד), תרחישי עתיד הם תולדה של מגמות ממושכות, אשר ניתן לזהותן במציאות המוכרת לנו כיום.

על סמך איתור מגמות, ניתן להפיק תחזיות שונות לגבי העתיד ולבחון את סבירותן, השפעתן והצורך שלנו להיערך להן מראש. חשיבת עתיד נושאת פירות לחשיבה ולפעולה: היא מצמצמת את אי הודאות שלנו לגבי העתיד, גם אם אינה מבטלת אותה כליל, ומאפשרת לנו להיערך (Prepare) במקום להגיב (React).

משגה נפוץ:

"אי אפשר לדעת שום דבר לגבי העתיד"

 

ודאות אינה תכונה בינארית עם שני מצבים בלבד

אמנם לא נזכה לודאות מוחלטת אך אין זה אומר שלא נדע דבר

 

ניתן להגדיל מוכנות גם עם הודאות חלקית

"ניבוי הוא עניין קשה, וניבוי העתיד קשה שבעתיים"

הפיסיקאי נילס בוהר