ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

1.8 שמות רבים לתחום חקר העתידים

חקר עתידים מוכר בשמות רבים:

"חשיבת עתיד" (Future Thinking) - מזוהה עם כלים תיאורטיים לניתוח המציאות, במטרה להבין את תרחישי העתיד.

"עתידנות" (Futurism) - נקשרת בתרחישים, לרב מרוחקים, אשר עשויים להישמע בדיוניים ומבוטלים לפעמים שלא בצדק על בסיס התרשמות זו.

"תכנון אסטרטגי" (Strategic Planning) - שמקובל יותר במגזר הצבאי והמסחרי, אשר חותר לפעולות ולא למחשבה בלבד.