ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

1.14 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 1

המכון לחקר עתידים - קורס פדגוגיה של חשיבת עתיד (מפגש 1) - מערך המו״פ 11.4.21