ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

2.1 סוגי העתידים
• ציר הסבירות (Probability) – מהי מידת הסבירות להתרחשותם?
• ציר הנחשקות (Desirability) – מהי מידת הסבירות להתרחשותם?
• ציר העוצמה (Impact) – מהי מידת השפעתם עלינו?
• ציר טווחי זמן (Time scale) - מתי הם עשויים להתממש?
• ציר מעגלי שייכות (Scope) - על מי הם צפויים להשפיע?

מהלך של חשיבת עתיד חושף אותנו לעתידים אפשריים רבים, או בשמם האחר לתרחישים. העתידים הללו הינם רבים, מגוונים בעלי מאפיינים שונים ובשלב ראשון לפני שננתחם ונלמד מהם, מן ראוי שנדע לסווג אותם לפי קריטריונים שונים.

מלאכת המיון של העתידים השונים מוסיפה לנו מידע נוסף לגבי מידת הסבירות שאנו מעריכים להתרחשותם (ציר הסבירות - Probability), באיזו מידה עתידים אלו רצויים על ידנו
(ציר הנחשקות  - Desirability), מה תהא מידת השפעתם עלינו (ציר העוצמה - Impact), מתי הם עשויים להתממש (ציר טווחי הזמן - Time scale) ועל מי הם צפויים להשפיע (ציר מעגלי שייכות - Scope).

לאחר שנשלים את מלאכת הסיווג של העתידים נוכל להפיק את המירב מהמחקר, ללמוד תובנות חדשות, להגדיל ודאות לגבי הבאות ולהכין תוכניות לפעולה והערכות.

2.1.1 ציר הסבירות

תרחישי העתיד השונים הנגלים במהלך תהליך חשיבת עתיד נבדלים זה מזה במידת הסבירות להופעתם. לגבי חלקם יהיה לנו קל לקבל ולהבין כיצד מציאות ההווה תוביל אליהם ואילו לגבי אחרים יראה שהתכנותם נמוכה או אפסית. מידת סבירות ההתממשות של תרחיש כלשהו משפיעה על האופן שעלינו להתייחס ולהיערך אליו.

 

 

עתיד סביר (Probable)

תרחיש אשר בהינתן המגמות שניתן לזהות כיום, קיימת סבירות גבוהה שיתממש. לרב מדובר בתרחיש יחיד או במספר מועט של תרחישים. קל לנו להבין את הסיבות שיובילו לעתיד זה. בגין סבירותו הגבוהה רצוי שנוודא שאנו ערוכים אליו היטב ואם לא עלינו להיערך אליו בהקדם.

לדוגמא, תחזית מזג האויר למחרתיים הינה עתיד סביר. החזאים אינם נותנים לנו מספר אפשרויות אלא מכריזים מהו העתיד הסביר הצפוי לנו וטוב יהיה אם נערך אליו בהתאם.

עתידים אפשריים (Plausible)

תרחישים אשר מתקבלים על דעתנו כתרחישים אפשריים אולם אין אנו רואים מגמה ברורה המובילה דווקא אליהם. ישנם תרחישים רבים כאלה ולא ניתן להיערך לכולם, אולם רצוי למפות את מרחב האפשרויות ככול הניתן בכדי שלא נהיה מופתעים מהתממשותם.

עתידים פרועים (Wild cards)

תרחישים שמחד הסבירות להם נמוכה ומאידך השפעתם רבה מאד. לרב תרחישים שסבירותם נמוכה לא ילכדו את שימת ליבנו, אולם מה שמייחד תרחישים אלו הוא שלצד סבירותם הנמוכה, משמעות התממשותם היא בעלת עוצמה קיצונית (השפעה משבשת על פי ציר העוצמה שיוסבר בהמשך). רצוי למפות את השלכות השפעתם של תרחישים אלו, לעקוב אחר עלייה אפשרית בסיכוי להתרחשותם ולהיערך להם חרף סבירותם הנמוכה. מידת המשאבים שנקדיש להיערך להם מוכתבת משיקולי עלות-תועלת ועולה ככול שההשפעה שלהם רבה יותר.

ברבורים שחורים (Black swans)

תרחישים אלו דומים לתרחישי עתידים פרועים, אולם להבדיל מהראשונים אין אנו יכולים כלל לתאר בדמיוננו או להמשיג במילים ועל כן גם איננו יכולים לחזותם. הם משולים לאפשרויות המצויות ב"שטח המת" של ראייתנו. בנוסף לסבירותם הנמוכה והשפעתם הקיצונית (אשר על פי רב הינה שלילית), נוספת אי ההבנה שלנו את טיבם ומלוא השלכותיהם. מה שאנו כן מסוגלים לומר לגביהם הוא תיאור חלקי של השפעתם, לדוגמא: קריסה גלובלית של מערכת הבנקאות מסיבה לא ידועה, או מחיקה של כל המידע הדיגיטלי בעולם וחוסר יכולת לעשות שימוש במוצרי חשמל. ההיערכות אליהם כוללת הנחה שיתכן תרחיש שיגרום לערעור קיצוני (שיבוש) של המציאות ממקור בלתי צפוי וגידור סיכון זה בהקצאה של כמות משאבים קטנה ועקבית שתאפשר התנהלות במצב החדש והמעורער.

2.1.2 ציר הנחשקות

חקר עתידים הינו מהלך שכלתני אך הוא אינו משולל רגש. למעשה הוא מחולל בנו תחושות ורגשות רבים. רצויים ומעוררים בנו תקווה, סקרנות וציפייה. חלקם בלתי רצויים ומעוררים בנו פחד, דחייה וחוסר נוחות רבה. לצידם יש גם תרחישים רבים שהינם ניטראליים וכמעט ולא מעוררים בנו רגש.

 

מגוון ועוצמת הרגשות שמתעוררים בנו בחקר עתידים עשוי לעורר תגובות אינסטינקטיביות של התרחקות ממלאכת המחקר, על מנת להשקיט את ההצפה הרגשית וביחוד זו הנובעת מן הרגשות הקשים. יש להיות מוכנים לכך וגם לתת לרגשות אלו מענה והכלה, ביחוד במהלך התנסויות ראשונות בחשיבת עתיד, בכדי לאפשר את המשך המהלך המחשבתי.

 

בחקר עתידים, התגובה הרגשית המתחוללת בנו למול עתידים שונים מתורגמת למהלך מעשי. אנו מתכננים ומכוונים צעדינו מהווה אל העתיד לעבר הרצוי והרחק מן הבלתי-רצוי.

"העתיד שייך לאלו המאמינים ביופיים של חלומותיהם"

אלינור רוזוולט

עתידים רצויים (Desired) ועתידים בלתי רצויים(Undesired)

עתידים רצויים ובלתי רצויים הינם תרחישים המשלבים הן התכנות והן משמעות עבורנו. אלו תרחישים אשר אנו מעצבים כחזון עתידי מבוקש (עתיד רצוי), או לחלופין עיצוב תיאור מצב שלילי (עתיד בלתי-רצוי) ומיקומם על מרחב העתידים שמיפינו במהלך של חקר עתידים.

עיצוב ומיון תרחישים לפי יחסנו הרגשי אליהם בין אם רצויים או בלתי רצויים, כלומר מידת נחשקותם, מסייעת לנו לא רק לחקור תרחיש כלשהו והשלכותיו אלא באופן פרגמטי לתכנן ולכוון את דרכנו מהרגע הנוכחי ועד אליהם. נרצה לכוון את עצמנו לעבר התרחישים הרצויים ובאותו אופן נרצה להתרחק מהתרחישים הבלתי רצויים.

תכנון מושכל של דרכנו מההווה לתרחיש עתיד מסוים מצריך לחקור את המגמות והאירועים המובילים אליו ולשקול אילו בחירות יוכלו לקדם את הדרך עד אליו. בחירות אלו יהיו הבסיס לתוכנית פעולה שמטרתה להטיב עימנו.

לדוגמא, תלמידה יכולה במהלך חקר עתידים אישי המתמקד בתעסוקה לעצב עתיד רצוי של הפיכתה לאסטרונאוטית ישראלית ואז למקם עתיד זה במרחב התרחישים, לחקור את התכנותו, מרחקו מן ההווה, המגמות המובילות אליו ועל סמך מחקר זה לתכנן את הצעדים המעשיים הנדרשים על מנת להתקדם לעבר תרחיש זה.

אוטופיות ודיסטופיות

אוטופיות ודיסטופיות הינם תרחישים אשר על ציר הנחשקות מהווים מצבי קיצון רצויים במיוחד או בלתי רצויים במיוחד. תרחישים אלה לרב מהווים עתידים פרועים (על פי ציר העוצמה) אשר סבירותם נמוכה ואילו השפעתם קיצונית ובנוסף, מצויים לרב הרחק בעתיד (בטווח ארוך על פי ציר הזמן שיוסבר בהמשך).

אוטופיות ודיסטופיות מהוות מצפן ערכי ורעיוני ויש להם חשיבות בהשפעה על ערכי הפרט והחברה. הן מעוררות בנו במכוון תחושה עזה ומזמנות אותנו להגיב אליהן. על פיהן אנו יכולים לדייק את ערכינו ואת עולם המושגים שלנו.

 

אוטופיה (Utopia) - "המקום הטוב" בלטינית. מונח לחברה אנושית היפותטית מושלמת מבחינה חברתית, כלכלית או פוליטית. נחשבת לבלתי ישימה או שיישומה כרוך בשינויים חברתיים שרוב האנשים יתקשו לקבלם. יצירות אוטופיות מתארות ערכים ותוצאות אליהם יש לשאוף.

 

דיסטופיה (Dystopias) - ניגודה של האוטופיה. מציאות אנושית שבה שולטים יסודות חברתיים שליליים ביותר. חברות דיסטופיות מאופיינות בדרך כלל בעריצות, דיכוי, ניצול מרבית בני האדם, איכות חיים ירודה ומחסור. יצירות דיסטופיות רבות נכתבו כאזהרה או כסאטירה המראה איך מגמות חברתיות נוכחיות מתפתחות עד לתוצאה המבעיתה.

"כל בני-האדם מגלים במהלך חייהם שהאושר המושלם אינו בגדר האפשר: ואולם מעטים מהרהרים שגם ההפך נכון. אדם אינו יכול להיות אומלל בתכלית. מה שמונע את הגשמת שני המצבים הקיצוניים טבעו אחד: קיומנו האנושי סותר את האין סופיות. לעולם אין אנו יודעים מה צופן לנו העתיד - בשעת שפל יש בלבנו תקווה, ובעת אושר קיים גם החשש מפני המחר"

פרימו לוי, "הזהו אדם?"

סדרת הטלוויזיה
Black mirror הינה אסופה של סרטים קצרים, מבריקים ומטלטלים המוקדשים כל אחד לדיסטופיה דיגיטלית מסוג אחר
2.1.3 ציר העוצמה

רעידות אדמה מאופיינות על פי עוצמת הזעזוע שלהן (סולם ריכטר). באופן דומה ניתן לאפיין תרחיש על פי עוצמת השלכותיו. תרחישים מסוימים יוצרים אדוות השפעה צנועות ובלתי משמעותיות בעוד אחרים יוצרים טלטלות עזות במציאות שלנו, עד כדי טריפת המוכר לנו וכינון סדר חדש ובלתי מוכר. ההשלכות של תרחיש משפיעות על המציאות מרגע מימושו והלאה. סיווג התרחישים לפי עוצמת השפעתם הצפויה מכתיבה את מידת שימת הלב שעלינו להקדיש להם.

 

זניח
תרחיש שהשפעתו זניחה ("לא קרה כלום"). לא נדרשת מאיתנו בעקבותיו היערכות מחודשת וניתן להמשיך בשגרתנו.

 

חלש
לתרחיש השלכות קלות וחלשות המצריכות מצידנו התאמה קלה בלבד של התשתיות והרעיונות שלנו.

 

בינוני
אירוע משמעותי ובעל השלכות המצריכות התאמה של תשתיות ורעיונות.

 

חזק
אירוע משמעותי ביותר ("רעידת אדמה"). אירוע המצריך שינוי עמוק של תשתיות ורעיונות, תוך ויתור על מה שאינו מתאים ופיתוח התאמות חדשות.

 

אירוע משבש (Disruption)

אירוע קיצון ("משנה משחק" "Game-changer"). שינוי יסודי של המציאות, מה שהיה הוא לא שיהיה. תשתיות ורעיונות קודמים איבדו רלוונטיות, יש ליצור חדשים לעיתים מן היסוד.

2.1.4 ציר טווחי הזמן

חוקר עתידים כמוהו כחוקר ארצות, אולם במקום שיתרחק מביתו מרחק פיסי, הרי שהוא מתרחק מהמציאות שלו מרחק-זמן, או טווח. מתקיים קשר ישיר בין המרחק שהחוקר עובר לזרות המציאויות שיפגוש. כשם שנדידה למרחקים פיסיים גדולים מגדילה את ההתכנות לפגוש תרבויות, ערכים ומציאויות שונות במידה רבה מן המציאות המוכרת בנקודת המוצא, כך גם ככול שההתרחקות בזמן רבה יותר, כך גדלה ההתכנות למציאת מציאויות זרות מאד למציאות המוכרת.

 

טווח הזמן מקיים יחס גומלין עם ציר הסבירות בשני אופנים:

 

מצד אחד, טווח הזמן משפיע גם על מידת הודאות שלנו לגבי העתיד ביחס הפוך. ככול שטווח הזמן קצר יותר, כלומר קרוב יותר אל מציאות ההווה שלנו, כך נדע בוודאות גבוהה יותר לחזות את שעשוי להתרחש ונתייחס בעיקר לעתידים סבירים ולעתידים אפשריים, ומנגד, ככול שנעמיק במחשבתנו אל העתיד הרחוק, כך תפחת משמעותית ודאותנו ונתייחס בעיקר לעתידים אפשריים ולעתידים פרועים.

 

מנגד, כאשר אנו בוחנים תרחיש מסוים, למשל עתיד רצוי, לאורך ציר הזמן, נראה שינוי במידת הסבירות שלו. יתכן שהמגמות המובילות אליו ממושכות ולכן ההתכנות שלו בטווח קצר היא נמוכה אולם היתכנות זו גדלה ככול שיחלוף זמן רב יותר.

לדוגמא, הסבירות שמכוניות אוטונומיות יהפכו בתוך שנתיים לצורת התחבורה המקובלת הינה נמוכה (עתיד פרוע) מפני שיש עוד מגבלות טכנולוגיות ורגולטוריות העומדות בפני התממשות התרחיש, ואולם הסבירות להתממשות תרחיש זה בעוד 30 שנה היא גבוהה יותר (עתיד אפשרי ואולי אף עתיד סביר).

תכנון מושכל לעבר העתיד מושפע מאד מטווח הזמן. טווח זמן קצר לא מאפשר לנו זמן להיערך או מגביל את יכולת ההיערכות שלנו, ואף מחייב אותנו להוציא לפועל מיידי את התוכניות שלנו אם ברצוננו לכוון לעתידים רצויים ולהימנע מעתידים בלתי רצויים. טווח זמן ארוך מאפשר לנו היערכות שקולה ומחושבת ואת התוכניות שלנו אנו יכולים להוציא לפועל או לחלופין לשמור כתוכנית מגירה לעת בה נחליט ליישמה.

"הדבר הטוב ביותר לגבי העתיד הוא שהוא מגיע רק במינון של יום אחד בכל פעם"

אברהם לינקולן

טווח מיידי תרחישים שיתקיימו עד 2 שנים מההווה.
דוגמא לתרחיש שכזה הוא תוצאה של מהלך רפורמה שהוכרז אך טרם יושם, או ההשלכות של דמות בכירה שקיבלה לידיה ניהול של חברה או מדינה כדוגמת נשיא ארה"ב הנכנס ביידן (2021).
טווח קצר תרחישים שיתקיימו 2-5 שנים מההווה.
לדוגמא, בלימת מגיפת הקורונה וההשלכות הכלכליות והחברתיות הגלובליות שלה.  
טווח בינוני תרחישים שיתקיימו 5-30 שנים מההווה.
לדוגמא, הפיכתם של רכבים אוטונומיים לכלי התחבורה הדומיננטי בכבישי העולם וההשלכות התחבורתיות, כלכליות, עירוניות ודמוגרפיות.  
טווח ארוך תרחישים שיתקיימו 30-50 שנים מההווה.
לדוגמא, ישוב קבע אנושי על פלנטות אחרות כדוגמת מאדים והירח וההשלכות הדמוגרפיות, החוקיות והפוליטיות.  
טווח ארוך מאד תרחישים שיתקיימו 50-100 שנים מההווה.
לדוגמא, ממשק גוף מכונה המאפשר שילוב קל ושגור של מכונות בגוף ומח האדם, אשר יגדיר מחדש את גבולות היכולות האנושית ואת עצם ההגדרה של אנושיות, וההשלכות המוסריות, חברתיות ורפואיות.  
טווח כביר תרחישים שיתקיימו עוד אלפי שנים ויותר מההווה.
לדוגמא, עצמאות אנרגטית מלאה של האנושות על ידי עטיפת כל מערכת השמש במבנה מלאכותי עצום מימדים בשם "ספירת דייסון" אשר יקלוט את כל האנרגיה הסולרית הנפלטת מהשמש
2.1.5 ציר מעגלי שייכות

חשיבות שונה. תרחישים מסוימים אישיים (נוגעים באופן אינדיבידואלי לחוקר), אחרים קהילתיים, לאומיים, גלובליים או אקולוגיים.

ככול שמעגל השייכות רחב יותר, כך הוא רלוונטי ליותר אנשים ומזמין היערכות ותכנון בשיתוף פעולה של הנוגעים לדבר. מנגד, מעגל שייכות אישי או מצומצם עשוי להיות רלוונטי לחוקר ותכנון והוצאה לפועל של תוכנית באופן עצמאי ולעיתים ללא שותפים.

ראוי לבצע חקר עתידים בנפרד לכל מעגל שייכות, הן חקר עתידים והן עיצוב עתידים רצויים ותכנון התקדמות לעברם.

 

מעגל שייכות אישי

תרחישים הנוגעים לחוקר באופן אישי ואשר מכתיבים תכנון ובחירות אישיות כגון תכנון משפחתי, בחירת מגורים, בחירת מקצוע ותכנון תעסוקתי, תכנון כלכלי ואופן יציאה לגמלאות.

מעגל קהילתי-ארגוני

תרחישים הנוגעים לקהילה, ישוב או ארגון. חקר תרחישים אלו מבהיר מהם הכוחות המשפיעים על הקהילה, תרחישים של השתנותה ואופני השתנות רצויים ובלתי רצויים, תנאי הישרדותה וסכנות הנשקפות לה, יעדיה וערכיה וכן ההגדרה העצמית בתוך הקהילה.

מעגל לאומי

תרחישים הנוגעים למדינה או ללאום. תרחישים אלו יגעו בסוגיות של דמוגרפיה, כלכלה, כוחות גיאו-פוליטיים, תנאי הישרדות ומיפוי סכנות הנשקפות לה, תרחישים של השתנות ואופני השתנות רצויים ובלתי רצויים, יעדים ואתוס מאחד.

מעגל גלובלי

תרחישים הנוגעים לציביליזציות, כלל האנושות או כלל עולם החי. חקר תרחישים אלו יגע בסוגיות של אקלים גלובלי ואיכות הסביבה, דמוגרפיה, כלכלה עולמית ומשאבים בחסר, סכנות צבאיות גלובליות כמלחמה כוללת ונשקים להשמדה המונית, פנדמיות, מיפוי תמורות וסכנות גלובליות.