ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

2.3 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 2
המכון לחקר עתידים - קורס פדגוגיה של חשיבת עתיד (מפגש 2) - מערך המו״פ 25.4.21
https://www.youtube.com/embed/2nLWH0abDkQ