ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

מסגרת תפיסתית (Framework) הינה מבנה סכמתי-רעיוני המציג את כל חלקי המודל החינוכי ויחסי הגומלין שבינהם. המסגרת התפיסתית כוללת הקשר למציאות (קונטקסט) והצרכים העולים ממנה וכן על מבנה בן שלושה נדבכים של המודל העונים על שלוש שאלות יסוד:

  • "לשם מה" (Why) המודל קיים?
  • "איך" (How) יש לעמוד במטרותיו?
  • "מה נעשה?" (What) על מנת להגיע להישגים הללו?

"מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך"

הפילוסוף פרידריך ניטשה

מדוע חשוב לשאול קודם לשאול "לשם מה?" ורק לאחר מכן "איך?" ו"מה נעשה?" הרצאת טד מאת סיימון סינק.
3.1 המודל החינוכי

מודל "יוצרים עתיד": הבאת בוגרי מערכת החינוך לכדי מוכנות לחיים במציאות משתנה.

 

שמו של המודל "יוצרים עתיד" מעיד כי אין העיסוק בעתיד אינו שכלתני בלבד, אלא זוהי למידה מעשית שיעודה להעניק מסוגלות בידי הלומדים ליצור את עתידם בעצמם.