ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

3.2 מטרה

מטרת המודל מתייחסת לשאלת היסוד: "לשם מה?" קיים מודל "יוצרים עתיד". מטרתו של מודל זה שעניינו הנחלת חשיבת עתיד, היא להקנות לבוגרי מערכת החינוך "מוכנות עתיד" לחיים במציאות משתנה. מוכנות זו נדרשת לצורך הצלחתם אל מול ההזדמנויות והאתגרים שמזמנת להם המציאות המשתנה של חייהם הבוגרים. מוכנות זו מורכבת משני היבטים נבדלים: מוכנות תפיסתית ומוכנות מעשית.

אתגר הרלוונטיות: "האתגר המרכזי של מערכת החינוך היום הוא לשמר ולהעצים את רלוונטיות החינוך ללומד ואת רלוונטיות הלומד לעולם" -אגף המו"פ של משרד החינוך רלוונטיות של החינוך ללומד: עד כמה החינוך מותאם למאפיינים הספציפיים של הלומד באופן המאפשר לו הגשמה עצמית התואמת את יכולותיו ואת שאיפותיו? רלוונטיות של הלומד לעולם: עד כמה החינוך מכשיר את הלומד לפעול בהצלחה, לשגשג ולתרום לסביבתו בממדי החיים השונים בהם הוא צפוי לפעול?

מוכנות תפיסתית לגבי העתיד הינה הבנה שכלית ורגשית של תרחישי עתיד אפשריים, מן הרמה האישית לגלובלית, מן הרצוי לבלתי רצוי ונכונות להתמודד עימם באופן מיטבי.

מוכנות מעשית הינה תרגום המוכנות התפיסתית לתוכנית להשפעה על המציאות העתידית וכן הוצאתה לפועל.