ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

3.3 תכנים

האמצעים להשגת מוכנות עונים על השאלה "איך?". מודל "יוצרים עתיד" חותר להבאת הבוגר לידי מוכנות עתיד, על ידי פיתוח "כשירות חשיבת עתיד". כשירות עתיד מורכבת משלושה נדבכים הכרחיים המאפשרים יחד את קיומה: ידע, מיומנויות, ערכים.

ידע המאפשר חשיבת עתיד מקנה לבאי מערכת החינוך היכרות עם תרחישי עתיד שונים, במעגלי שייכות שונים מן האישי לגלובלי, רצויים ובלתי רצויים, קרובים ורחוקים. ההיכרות עם תרחישים אלה מאפשרת הגות אינטלקטואלית בהם לצד עיבוד רגשי של משמעותם. הקניית ידע לגבי עתידים אפשריים באה כנגד תפיסה של אי ודאות מלאה וחוסר אונים אל מול העתיד ומקנה ללומדים אפשרות להיערך לעתיד.

מיומנויות המאפשרות חשיבת עתיד מקנות כלים ושיטות מובנות לחשיבה סדורה על העתיד אשר מקורם בתחום חקר עתידים. הפעלת כלים אלו מצריכה את למידתם והתמחות בהם עד ליכולת להפעילם בנקל כטבע שני, לכל מטרה ונושא וכן היכולת לקחת תובנות לגבי העתיד ולהוציאן מהכח לפועל על ידי תכנון תוכניות רב-שלביות מן הווה לעבר העתיד במטרה להגיע ליעדים רצויים וכן ליכולת להוציאם לפועל. מיומנויות כגון פעלנות, יזמות, תכנון זמן ומשאבים ועבודת צוות הינם חלק מהיבט זה.

ערכים המאפשרים חשיבת עתיד כוללים הלך רוח (Mindset) וערכים אשר הינם הכרחיים לביצוע יעיל של חקר עתידים, כגון סקרנות, פתיחות, אומץ, ביקורתיות וחוסן אל מול אי ודאות. היבט זה נוגע למצב הנפשי ואופן ההתנהלות של הלומדים.