ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

3.4 פדגוגיה

האמצעים הפדגוגיים להקניית כשירות עתיד עונה על השאלה "מה עושים?". מודל "יוצרים עתיד" מפתח בלומדים ידע, מיומנויות וערכים במספר זירות:

עוגנים פדגוגיים:

עוגנים פדגוגיים מייצגים עקרונות פעולה שמהותם קידום עשייה חינוכית

 • פנייה אל הכמיהה לרלוונטיות: מוכנות לשוק העבודה העתידי, בטחון כלכלי, בטחון אישי, לאומי, גלובלי ואקולוגי
 • ביטוי עצמי: הבעה משוחררת משיפוט של רעיונות, דעות, ערכים ורגשות, טיפוח חשיבה מקורית ויצירתית, פומביות, מיקוד בצרכים פנימיים, ניתוח הקשר שבין העצמי למציאות במעגלי השייכות השונים
 • הפרייה הדדית: מיומנויות שיח, מיומנויות שיתוף פעולה, כלי חשיבה ביקורתית

 

 
מוקדי יישום

מוקדי יישום מייצגים פרקטיקות של התנהלות חינוכית יומיומית. פרקטיקות אלה מקדמות את יישום עקרונות הפעולה (עוגנים פדגוגיים)

 • פרקטיקות הוראה ולמידה : כלי חשיבת עתיד, כותרי צפייה, קפסולות זמן, חברותות ומעגלי שיח, תצוגות תוצרים פיסיים, מיצגי אומנות ופרוזה
 • ארגון של המרחב האישי והלימודי: לוחות חשיבה ותכנון, השראה מרחבית

תוכן:

 • אקטואליה (הווה): דמוגרפיה, חדשות ארץ ועולם, סביבה, פוליטיקה
 • מדע ומדע בדיוני (עתיד אפשרי): כותרי צפייה וקריאה, אוטופיות ודיסטופיות, דילמות מוסריות וחברתיות חדשות
 • היסטוריה (עבר): פרספקטיבה של מגמות על היסטוריות, תרחישי קיצון

פעלנות:

פעלנות (Agency) הינה יכולתו של האדם לפעול באופן עצמאי, לקבוע מטרות ולפעול להשגתן למען שיפור איכות חייו ויצירת שינוי. הפרט הפעלן, מעצב את המציאות ומקבל החלטות באופן עצמאי במקום להיות מופעל ומעוצב על ידי החלטות שנקבעו על ידי אחרים.

 • עיצוב חזון: איתור תרחישים רצויים ובלתי רצויים, קביעת יעדים ואבני דרך
 • העמדת תוכניות: מיומנויות פיתוח תוכניות, תוכניות ליישום מיידי ותוכניות מגירה
 • הוצאה מהכח לפועל: אפיון, עבודת צוות, ניהול זמן ומשאבים מוגבלים, פעולה בזמישות (זריזות וגמישות)