ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

3.5 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 3
המכון לחקר עתידים - קורס פדגוגיה של חשיבת עתיד (מפגש 3) - מערך המו״פ 2.6.21
https://www.youtube.com/embed/P3PDRLi7lRY