ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

4.1 כשירות

המדיניות הפדגוגית הלאומית לשנים 2020-2030 מגדירה את דמות בוגר מערכת החינוך (באופן דומה לזה שמגדיר אותה ארגון ה-OECD האירופי) על פי מודל כשירות (Competency) בן שלושה נדבכים: ידע, מיומנויות וערכים.

 

 

ידע - ידע הינו התשתית להבנה. הבוגר ירכוש ידע מבוסס בתחומי דעת שונים. הידע יעוגן באמצעות ההבנה של רעיונות יסוד גדולים הקושרים את פריטי הידע בתוך כל תחום ואשר מקשרים בין תחומי הדעת השונים.

מיומנויות - מיומנויות הן התנאי ההכרחי לפעולה. הבוגר יהיה מסוגל לפעול היטב תוך שימוש בידע בהקשרים משתנים.

ערכים - הבוגר יראה עצמו כבעל ערכים מוסריים, תרבותיים ואזרחיים ברוח החינוך הממלכתי ובעל הלך רוח והתנהלות המגשימים ערכים אלו.